Dømt til å klippe hekken

Holmenkollen-par tapte mot naboen i retten. Nå må de beskjære hekken og betale saksomkostninger på over 300.000 kroner.

Denne hekken er kjernen i nabostriden på Holmenkollen.

Striden om denne hekken endte i Oslo tingrett. Nå er dommen klar: Hekken må klippes.

Foto: Andreas de Brito Jonassen / NRK

Paret som saksøkte naboene sine for å ikke ha ha beskåret den fem meter høye tujahekken, vant frem i Oslo tingrett. Hekken må nå beskjæres ned til tre meter.

Naboen mente den fem meter høye tujahekken av typen smaragd, som står mellom eiendomene, kastet skygge og var et fremmedelement.

De mente naboene brøt nabolovens paragraf 2, 3 og 10, som blant annet handler om at man ikke skal gjøre noe som fører til ulempe for naboene sine. Det er begrensninger på hvor høy en hekk kan være, hvis hekken ikke fungerer som et grensegjerde.

I sin påstand mente det saksøkte paret at det ikke var mulig å beskjære hekken uten å ødelegge den, og at den må anses som grensehekk, slik av høydekravet kan fravikes. Det var ikke retten enig i.

Paret må også betale motpartens saksomkostninger på 316.381 kroner.

Tapte motsøksmål

Eieren av hekkene i Holmenkollen hadde på sin side saksøkt naboene sine med et motsøksmål.

De ville at naboene skulle fjerne eller flytte et gjerde som står ved siden av deres to meter høye hekk. Her er naboene uenige om hva som opprinnelig var avtalt om plassering av hekk og gjerde.

De anklaget også naboen for å ha ødelagt en tidligere tujahekk som stod mellom eiendommene deres, og at svekkelsen og etter hvert hekkens død, førte til skade på asfalt på gårdsplassen, lyktestolpe og utendørs elektrisk lyssystem.

Paret som ble dømt, tapte også dette motsøksmålet.