Dømt for tvangsarbeid

En 44 år gammel mann fra drammensdistriktet er dømt til fengsel i fem år for å ha utnyttet vietnamesiske arbeidere til tvangsarbeid.

Eiker, Modum og Sigdal Tingrett

Saken gikk i Eiker, Modum og Sigdal tingrett.

Foto: Kate Barth-Nilsen / NRK

Mannen skal, ifølge dommen, ha hentet mennesker fra Vietnam og latt dem arbeide på gårder i Drammensdistriktet mellom 2008 og 2013.

Mannens forsvarer Knut-Erik Storlykken Søvik sier mannen mener dommen er uriktig:

– Han mener han har drevet en virksomhet som ikke kan klassifiseres som tvangsarbeid, og han hevder også at han ikke har utnyttet arbeiderne.

Anket dommen på stedet

Knut Erik Storlykken Søvik

Knut-Erik Storlykken Søvik er mannens forsvarer.

Foto: Christer Karlsen / NRK

Mannen anket dommen med en gang han fikk den.

– Han mener selv han har gjort dem en tjeneste ved å ta dem til Norge for å jobbe. Det er her den grunnleggende uenigheten i forhold til rettens avgjørelse ligger, sier Søvik.

Dommen er ett år strengere enn det aktor la ned påstand om. Søvik ønsker ikke å kommentere det.

Mener han utnyttet mennesker i en sårbar situasjon

Ifølge dommen fra Eiker, Sigdal og Modum tingrett, skal mannen ha skaffet seg fullmakt til arbeidernes konti. Retten mener han har utnyttet mennesker i en sårbar situasjon.

Han har, ifølge dommen, tjent cirka fem millioner kroner på virksomheten. Dette er han dømt til å betale tilbake til statskassa.

NRK har forsøkt å få tak i aktor, statsadvokat Alvar Krafft Randa, for en kommentar, men har ikke lykkes med det.

– Tid- og ressurskrevende saker

Heidi Fischer Bjelland, doktorgradsstipendiat ved Politihøgskolen i Oslo.

Heidi Fischer Bjelland, doktorgradsstipendiat ved Politihøgskolen i Oslo.

Foto: Politihøgskolen

Heidi Fischer Bjelland forsker på temaet menneskehandel og tvangsarbeid ved Politihøgskolen i Oslo. Akkurat nå holder hun på med en doktorgrad om temaet.

Hun sier det er svært viktig at slike saker blir prøvd for retten selv om de krever mye tid og ressurser og ofte er vanskelige for politiet å etterforske.

– Er redde politiet

– Menneskehandel er i utgangspunktet vanskelig å oppdage og håndtere. Det er sjelden at ofrene kontakter politiet selv. Derfor er man er avhengig av at det er andre som gjør det.

– Ofte tør ikke ofrene snakke med politiet. De er redde for represalier. En del anser seg selv ikke som ofre fordi den situasjonen de befinner seg i her er bedre enn den de er vant til fra hjemlandet.

Mener ofrene må møte i retten

– Det er viktig at de fornærmede selv møter i retten og forklarer seg. Mange forsvinner til hjemlandet før sakene kommer opp, og da blir ord mot ord. Hvis de ikke er til stede i rettssalen, er det vanskelig å få gjennom en dom, sier Bjelland.