Dømt for trusler via e-post

En mann i 40-årene er i Halden tingrett dømt til 30 dagers betinget fengsel for å ha fremsatt drapstrusler via e-post.

 

Halden tingrett
Foto: Rainer Prang / NRK

Forholdet stammer fra høsten 2005, da  tiltalte sendte en truende e-post til et inkassoselskap.

Bakgrunnen var at tiltalte i flere år hadde abonnert på produkter fra et selskap som selger naturmedisiner, men  selv om avtalen ble sagt opp i mai 2005, fortsatte selskapet å sende pakker, skriver Halden Dagblad. 

Innkassovarsel utløste trussel

Da tiltalte ikke betalte en av forsendelsene fra postordrefirmaet, fikk han senere et inkassovarsel fra et inkassoselskap.

Det var dette varselet som ga støtet til at han sendte den truende e-posten.

Tingretten finner det bevist at tiltalte handlet med forsett, og mannen ble derfor idømt en straff på 30 dagers betinget fengsel, og en bot på 3.000 kroner.