Dømt for overgrep mot to døtre

En mann fra Indre Østfold er dømt til 7,5 års fengsel for incest mot sine egne døtre. Saken havnet under etterforskning da en av døtrene måtte få sykehusbehandling for herpes.

Heggen og Frøland tingrett

Rettssaken gikk i Heggen og Frøland tingrett i desember.

Foto: Glenn Thomas Nilsen

Mannen sto tiltalt for flere tilfeller av seksuell omgang med sine to små døtre, voldtekt mot én av døtrene og besittelse av bilder og filmer som fremstiller seksuelle overgrep mot barn eller som seksualiserer barn.

Begge jentene var under skolealder da hendelsene skal ha funnet sted.

Mannen var også tiltalt for grovt trygdebedrageri. Hovedforhandlingen ble holdt i Heggen og Frøland tingrett i desember.

Fikk herpes-utbrudd

I retten benektet mannen å ha hatt seksuell omgang med sine barn. Han hevdet at hans tidligere ektefelle, barnas mor, sto bak anklagene.

I dommen kommer det frem at saken havnet i politiets søkelys da den yngste jenta fikk påvist utbrudd av herpes. Mens hun fremdeles var innlagt på sykehuset ble hun sendt i dommeravhør hvor hun fortalte om gjentatte overgrep fra faren.

Jenta fikk påvist Herpes simplex type 2. En sakkyndig fortalte i retten at en slik infeksjon hos barn er sjelden, og at slike infeksjoner alltid skal medføre videre undersøkelser med tanke på seksuelle overgrep, selv om det kan være andre forklaringer på infeksjonen.

– Man kan ikke påvise noe aktivt herpes 2-virus hos far. Det kan man derimot hos mor, sier mannens forsvarer, Thor Anders Smith Hoen til NRK.

Men ifølge dommen fra tingretten kan det, etter prøvetaking, ikke utelukkes at også faren har gjennomgått slik infeksjon.

Den andre jenta benektet at noe hadde skjedd i to dommeravhør. Først i det tredje dommeravhøret fortalte hun om seksuelle overgrep begått av faren. Forsvareren er kritisk til hvordan politiet jobbet under avhørene med barna.

– Retten er i dommen inne på at den eldste datteren kan ha blitt ledet av politiet. Avhørerne har brukt ledende enkeltord over 100 ganger, fortsetter forsvarer Hoen.

«Retten ser det kan stilles spørsmål ved hvordan uforbeholdent ... avga sin forklaring, og ved hva hun forventet at de voksne ville hun skulle si», står det i dommen. Retten legger likevel datterens forklaring til grunn.

Dømt til fengsel i syv år og seks måneder

Mannen erklærte seg ikke skyldig for seksuelle overgrep mot døtrene, voldtekt og besittelse av seksualiserte bilder av barn.

Han erkjente straffskyld for grov trygdesvindel.

Mannen ble dømt til syv år og seks måneders fengsel. Han ble også dømt til å betale 200.000 kroner i erstatning til den yngste datteren, og 120.000 kroner til den eldste, samt erstatning på 52.228 kroner til Nav.

– Dommen er anket fordi han mener seg uskyld dømt, sier forsvareren.

Saken skal behandles på nytt i Borgarting lagmannsrett.