Puttet ipader og ipoder i folierte vesker - dømt for organisert kriminalitet

Mennene pekte ut varene, mens kvinnene ble sendt inn for å stjele. Nå er fem personer dømt for grove tyverier fra elektrobutikker over hele Sør-Norge.

Veske

Spesialveske som ble brukt under tyveri av elektronikkvarer.

Foto: Politiet

Tyveriene ble begått fra Nord-Trøndelag og sørover i fjor sommer og høst. Fem polske statsborgere ble denne uken dømt for flere organiserte grove tyverier fra elektroforretninger.

De har kommet til Norge i perioder - for å begå vinningskriminalitet, sier politiinspektør Morten Stene i Asker og Bærum politidistrikt.

Fremgangsmåten har ifølge politiet vært nokså lik ved de ulike tyveriene:

– Det er to hovedmenn som har vært inne i forretningen og pekt ut hvilke varer som skal stjeles. Så har ulike kvinner puttet tyvegodset i folierte vesker, og gått ut av døren. Varene stort sett vært ipader og ipoder, mindre ting som passer i en kvinneveske, sier Stene.

Stene

Politiinspektør Morten Stene

Foto: Sørbø, Krister / NTB scanpix

Ulike kvinner

Tirsdag denne uken ble hovedmennene dømt i Asker og Bærum tingrett til 3 års fengsel. De ble dømt for 18 grove tyverier.

Det var ulike kvinner med på de forskjellige turene til Norge, og tre kvinner ble dømt for organisert kriminalitet samtidig.

– Det som har skjedd her er at kvinnene har vært i en utsatt posisjon, der det er lett å bli tatt. Nå har vi også klart å ta bakmennene, de som organiserer det, sier Morten Stene.

Hvor varene skulle omsettes, er imidlertid ikke avdekket i løpet av etterforskningen.

Dømt etter ny lovbestemmelse

Dette er en av de første dommene som gjelder straffelovens § 60 a, om organisert kriminalitet, etter at denne bestemmelsen ble endret 21. juni 2013.

– Straffelovens bestemmelse om organisert kriminalitet, ble endret forrige sommer for å ramme flere grupperinger enn den gamle bestemmelsen, sier politiinspektør Morten Stene i Asker og Bærum politidistrikt.

– Denne saken viser at endringen har hatt tilsiktet virkning. Tingretten uttalte i dommen at samarbeidet mellom de tiltalte er «i kjerneområdet for den typen virksomhet som lovendringen er ment å dekke».

Retten har i dommen uttalt at anvendelsen av straffelovens § 60 a har ført til en ikke ubetydelig skjerpelse av straffen for de to antatte hovedmennene.

Ankefristen er 2 uker og det er foreløpig usikkert hvordan de domfelte stiller seg til dommen.