Smuglere dømt for organisert kriminalitet

Ti polske menn er dømt til fengsel for smugling som tilsvarer avgiftsunndragelse i millionklassen.

Storbeslag på grensa

De ti polske smuglerne fikk en knusende dom i Halden tingrett.

Foto: Politiet

De ti polske mennene ble funnet skyldig i storstilt smugling av øl, sprit og sigaretter i et tidsrom fra 1. august i fjor frem til februar i år, skriver SA.

Smuglerne er dømt til fengselsstraffer fra ett år og ti måneder til to og et halvt år. Halden tingrett mener mennene har hatt smugling som fulltidsjobb, med ombygde biler.

De ble tatt under en omfattende aksjon langs E6 gjennom Sarpsborg tidligere i vinter.

Smuglingen de er blitt dømt for, tilsvarer avgiftsunndragelse i millionklassen.

– Viktig dom

Politiadvokat John Skarpeid

Aktor i saken John Skarpeid er fornøyd med dommen.

Foto: Espen Torgersen / NRK

Aktor i saken John Skarpeid mener den strenge dommen er historisk.

– Så vidt jeg vet, har det aldri blitt prøvd å ta en smuglerliga på denne måten. Vi har fått medhold i at de står ansvarlig for hverandres biler. De er også dømt for å være en kriminell gruppe som driver kriminalitet som sedvane, sier han til NRK.

Han tror det vil komme en anke, men mener det i prinsipp er en viktig dom.

– Vi ser ikke på en smugler som en person lenger, men som en gruppe, og da behandles saken deretter, sier Skarpeid.

Doblet straffen

Harald Otterstad, advokat for en av de ti tiltalte, er overrasket over de stenge dommene.

– Resultatet er ekstremt i forhold til det man kanskje kunne forventet, gitt at de ble funnet skyldig, sier han til NRK.

I utgangspunktet la aktor ned påstand om fengselsstraffer fra åtte måneder til ett år og tre måneder.

– Straffene er en dobling av aktors påstand, og det ganske spesielt, for å si det mildt. I tillegg det at mafiaparagrafen er tatt i bruk, får det til å rykke i en forsvareres bein, armer og hode, sier Otterstad.

Han tror ingen av de tiltalte vil akseptere dommen.

– Jeg synes dette er langt unna et forventet straffenivå.

(Saken fortsetter under bildet.)

Harald Otterstad

Harald Otterstad er forsvarer for en av mennene. Han synes dommen er alt for streng.

Foto: Martin Tangen Schmidt / NRK

Dømt som organiserte kriminelle

Tingrettsdommer Svein Magnussen skriver i dommen at smuglerne ikke kan sammenliknes med «typiske varesmuglere» som håper på lett fortjeneste.

– Et bærende element ved straffutmålingen, er at alle er profesjonelle smuglere. For de tiltalte i vår sak er varesmuglingen en fulltidsjobb, heter det i dommen.

Knusende bevis

Etter bevisfremleggingen, mente Halden tingrett det ikke var tvil om at de pågrepne mennene var profesjonelle smuglere.

Tingretten slo fast at den svært godt organiserte ligaen, kun hadde det som formål å smugle alkohol og sigaretter inn i Norge.

Bilene smuglerne brukte, som ble beslaglagt under aksjonen på E6, ble også brukt som bevis mot de ti mennene.