Dømt for metanol-død

En 45 år gammel mann er dømt til ett år og ti måneder i fengsel for uaktsomt drap etter å ha solgt metanolholdig smuglersprit.

Smuglersprit
Foto: HO / SCANPIX

45-åringen, som er en svensk statsborger bosatt i Oslo, kjøpte i begynnelsen av september 2002 700 liter smuglersprit av Erik Fallo.

De neste dagene solgte han videre 640 liter av smuglerspriten til to andre menn, som igjen skulle selge spriten videre til andre.

Annen farge på korken

Da politiet den 12. september gikk ut i alle medier og advarte mot metanolholdig smuglersprit, lot likevel 45-åringen være å advare kjøperne.

Han følte seg nemlig sikker på at spriten han hadde solgt ikke inneholdt metanol. Denne konklusjonen trakk han fordi spritkannene som ble vist på fjernsyn hadde annen farge på korken enn kannene han hadde solgt videre, og at han selv hadde drukket av spriten uten å bli dårlig.

Kunne ha reddet livet

Men den 23. september døde en kvinne som hadde drukket av spriten. Etter åa disktert saken, ble 45-åringen og han som hadde kjøpt spirten enige om at hun ikke kunne ha omkommet som følge av deres sprit.

Likevel kontaktet 45-åringen den andre kjøperen, men også disse to konkluderte med at spriten ikke inneholdt metanol.

27. september døde nok en kvinne av å ha drukket metanol-sprit.

Hadde hun fått beskjed om at hun kunne være metanolforgiftet, mener retten at livet hennes kunne vært reddet.

Har tatt lang tid

45-åringen er derfor dømt både for å ha kjøpt og solgt smuglersprit, og for uaktsomt drap.

Han slipper likevel med ett år og ti måneder i fengsel fordi det har gått så lang tid siden forholdet skjedde.

Han slipper også å betale saksomkostninger, men må betale 15.000 kroner til statskassen, som var det beløpet han selv fikk fra de som kjøpte smuglerspriten av ham.