Hopp til innhold

Dømt for gruppevoldtekt

Tre av de fire unge mennene som var tiltalt for gruppevoldtekt av en 15 år gammel jente i Oslo i 2007 er dømt for grov, uaktsom voldtekt. Den fjerde ble frifunnet.

15-åringen skal ifølge dommen ha blitt dratt inn i et skur ved en barnehage på Bogerud i Oslo og etter tur ha blitt tvunget til munnsex med de fire guttene.

Alle de fire mennene nektet straffskyld.

En frikjent

En av de tiltalte har blitt dømt til et år og tre måneder fengsel, hvorav seks måneder er gjort betinget. De to andre fikk ti måneders fengsel hvorav seks måneder blir gjort betinget.

En av de tiltalte ble frikjent på bakgrunn av at han kom til åstedet på et senere tidspunkt. Retten mener det ikke kan bevises at han skjønte at jenta ble tvunget til å utføre handlingene, fordi mannen ikke var vitne til de foregående voldshandlingene.

Jenta ble tilkjent erstatning på 100.000 kroner og hun fikk også erstattet 5000 kroner som hun har hatt i økonomisk tap i forbindelse med saken.

Manglet bevis

Et mindretall i retten mente tre av de tiltalte handlet med viten og vilje da de brukte vold for å skaffe seg seksuell omgang. Flertallet mente derimot at bevisene ikke var gode nok til å dømme de tiltalte for forsettlig voldtekt.

Advokat Benedict de Vibe som forsvarte en av de tiltale sier det foreløpig er uklart om hans klient vil anke i saken.

– Jeg registrerer at rettens flertall bare har dømt min klient for grov, uaktsom voldtekt og ikke for forsettlig voldtekt slik påstanden var. Hvorvidt saken vil bli anket inn til Lagmannsretten ønsker jeg ikke å svare på før primissene er studert.

Les også: Gruppevoldtekt for retten

Lettet

Bistandsadvokat Torgeir Tønnsager Falkum sier den fornærmede er lettet.

– I utgangspunktet hadde min klient høy terskel for å anmelde forholdet og hun har hele tiden fryket å ikke bli trodd. Nå er hun lettet over å være ferdig med forklaringen for retten.

Tønnsager Falkum er skuffet over at guttene ikke ble dømt forsettlig voldtekt.

– Når man ser hva guttene blir dømt for så mener jeg den straffen de fikk er i tråd med praksis i forhold til uaktsom voldtekt, men de skulle vært dømt for forsettelig voldtekt på bakgrunn av de bevisene som foreligger i saken.

Videre mener han at beviskravet er så strengt og at det var derfor rettens flertall valgte å legge seg på en mellomløsning og dømme for grov, uaktsom voldtekt.

En femte mann som var tiltalt for å ha brukt vold mot et vitne i saken ble dømt til seks måneders fengsel.