Dømt for falsk forklaring

En 44 år gammel mann er dømt til fengsel i 90 dager for å ha oppgitt feil lønnsinntekt til politiet og til retten, altså falsk forklaring. Da 44-åringen var vitne i en menneskehandelsak som gikk for Eiker, Modum og Sigdal tingrett, fortalte han at månedslønna i gartneriet der han jobbet var 28 000 kroner. I virkeligheten tjente han 4000 kroner. 60 dager av straffen er gjort betinget med en prøvetid på to år.