Dømt for drap i lagmannsretten

Ankesaken mot 81-åringen fra Sarpsborg er ferdig behandlet i Borgarting lagmannsrett. Lagmannsretten kom frem til at mannen er skyldig i drapet på sin kone.

Drap på Grålum i Sarpsborg

81-åringen ble pågrepet av politiet utenfor sin egen bolig 17. mars i fjor.

Foto: Glenn Johansson

Den 81 år gamle mannen ble dømt i tingretten til 13 års fengsel tidligere i år. Ifølge dommen var det «hevet over enhver rimelig tvil at tiltalte skjøt sin kone i hodet med rifle».

– Etter min oppfatning bærer dette preg av en ren henrettelse, og en villet handling, sa statsadvokat Anne Christine Stoltz i sin prosedyre under ankesaken.

Nå har altså lagmannsretten kommet frem til at mannen er skyldig.

– Jeg registrerer at klienten min er svært skuffet. Han har hele tiden holdt fast ved at dette var et uhell. Han har selvfølgelig håpet at lagmannsretten ville tro ham på det. Dessverre ble resultatet annerledes, sier forsvarsadvokat Harald Otterstad til NRK.

Tar stilling til anke senere

Juryen brukte halvannen time på å avgjøre skyldspørsmålet. Straffeutmålingen vil komme senere. Da vil 81-åringen ta stilling til om dommen skal ankes.

Forsvarer Harald Otterstad

Advokat Harald Otterstad forsvarer 81-åringen i retten.

Foto: Tomas Berger / NRK

– I morgen skal vi prosedere det som heter straffeutmåling. Så får vi kanskje dommen i løpet av en uke, og vi får ta stilling til det da. Skyldspørsmålet er avgjort, men det er sider ved dommen det er mulig å se på. Det er alt for tidlig å ha noen formening om anke her jeg står nå, avslutter Otterstad.