Huskapper anker til høyesterett

Mannen som kappet uthuset til naboen i to på Nesøya i 2014, er i Borgarting lagmannsrett dømt til 120 dager ubetinget fengsel. Nå anker han til høyesterett.

Rev ned halve uthuset

I tillegg til å kappe huset i to, rev også Vigeland et veksthus og en annen nabo sin 65 år gamle steinmur. Han sagde også ned to frukttrær.

Foto: KAJA FIGENSCHOU / NRK

– Dommen er full av feil og siste ord i denne saken er ikke sagt, sier forsvarer Trygve Staff til NRK.

Ifølge Staff er det først og fremst straffeutmålingen som ankes. I tillegg er det andre ting i dommen de reagerer på. Hva konkret det er snakk om, ønsker ikke Staff å kommentere.

Den mye omtalte huskappingen skjedde i 2014.

Arne Vigeland har tidligere hevdet at han var i sin fulle rett til å kappe naboens uthus i to. Grunnen var, ifølge Vigeland, at huset sto på tomten hans.

Derfor hyret han inn to håndverkere for å kappe uthuset i to mens naboene var på ferie i utlandet. Vigeland var selv til stedet da arbeidet ble utført.

Dommen skjerpet

Målet i ankesaken var full frifinnelse.

Staff sa før ankesaken startet, at dommen var anket i sin helhet.

Trygve Staff

ØNSKET FRIFINNELSE: Advokat Trygve Staff sa før ankesaken startet, at han jobbet for full frifinnelse av sin klient.

Foto: Tom Søbstad / NRK

– Min klient har som mål å bli helt frifunnet. Resultatet fra tingretten er horribelt, sa Staff til NRK.

Slik gikk det ikke.

Borgarting lagmannsrett fant Vigeland skyldig i to tilfeller av grovt skadeverk, og han er dømt til 120 dager ubetinget fengsel.

I tingretten ble halve straffen gjort betinget, mens lagmannsretten har gitt 120 dager ubetinget fengsel. Det betyr at Vigeland må inn til soning, og straffen er dermed skjerpet etter ankesaken.

I tillegg er Vigeland dømt til å betale 734.223 kroner i erstatning.

410.000 kroner skal betales i erstatning til naboen, mens 224.000 kroner skal betales til If skadeforsikring.

Straffen doblet i tingretten

Da saken var oppe i Asker og Bærum tingrett ble Vigeland dømt til 120 dager i fengsel for grovt skadeverk. Det var det dobbelte av aktors påstand om 60 dager. Halvparten av straffen ble også gjort betinget.

Nå har altså lagmannsretten gjort hele fengselsstraffen ubetinget.

Vigeland sto i tiltalt for å ha fått fjernet halvparten av uthuset, i tillegg til et drivhus og et gjerde som tilhørte en nabo.

Vigeland fikk også fjernet en nærmere 70 år gammel røysmur, to frukttrær og noen bærbusker som tilhørte en annen nabo, ifølge tiltalen.

Dette synet møtte naboene da de kom hjem fra ferie: