Dømt for å ha giftet bort datteren

En 50 år gammel far er dømt til fire års fengsel for å ha tvangsgiftet datteren sin.

Tvangsgifte
Foto: Ingvild-Anita Velde / NRK

50-åringen ble i Drammen tingrett dømt til fire års fengsel for å ha tvangsgiftet sin datter i 2004. Han er også dømt til å betale datteren en oppreisning på 200 000 kroner.

Datteren var 14 år gammel da hun giftet seg med sin fetter i Irak.

En slektning av familiefaren er dømt til åtte måneders fengsel for å ha medvirket til å bortføre datteren.

Les: Tiltalt for tvangsgifting

Bortførte datteren

Familiefaren har stått tiltalt for å ha tvangsgiftet datteren, og for å ha bortført henne til Nord-Irak i 2005.

Faren kidnappet jenta fra en barnevernsinstitusjon og fraktet henne til Irak via Sverige.

Det skal i følge politiet ha vært vanskelig å få jenta hjem til Norge.

Faren har også stått tiltalt for å ha unndratt datteren andres omsorg, ettersom barnevernet hadde overtatt omsorgen for henne.

Var voldelig

I retten har den nå 18 år gamle kvinnen fortalt om en voldelig far som truet med at hun ikke lenger var hans datter om hun sa nei til å gifte seg. Faren har derimot fortalt retten at datteren giftet seg frivillig.

I tiden før giftemålet skal faren ha slått og sparket henne og truet med at hun ikke ville få ha kontakt med familien dersom hun ikke gikk med på ekteskapet.

Et halvt års tid etter giftermålet kom jenta i kontakt med politiet som da startet etterforskning.

Dette er andre gang at en far blir dømt for tvangsgifting i Norge.

Tidligere er en far og en bror dømt til fengsel for tvangsekteskap. Den saken gikk helt til Høyesterett.

Grundig

Aktor i saken, Sidsel Wam Nilssen, mener at tingrettens dom er svært grundig.

- Jeg er glad for at fornærmede er blitt trodd av retten og at påtalemyndighetens bevis i saken holdt til domfellelse, sier hun.

Straffeutmålingen på fire års fengsel er i tråd med aktors påstand.

De to mennene skal nå gå gjennom dommen med sine forsvarere for å vurdere om de skal anke. Datteren frykter fortsatt at faren skal drepe henne og lever i dag i skjul på hemmelig adresse.

Hennes bistandsadvokat, Monica Lindbeck, ser ikke bort fra at hun kanskje må leve i skjul resten av livet, til tross for mandagens seier i tingretten.

De to mennene skal nå gå gjennom dommen med sine forsvarere for å vurdere om de skal anke.

Les mer om denne saken

(NRK/NTB)