Dømt etter frontkollisjon

En 35 år gammel bilfører har fått betinget fengsel og et bot på 10.000 kroner etter at han kom over i feil kjørefelt og frontkolliderte med en møtende bil på riksvei 22 ved Trømborg i Eidsberg.

Frontkollusjon på riksvei 22 ved Trømborg i Eidsberg

To biler frontkolliderte ved Trømborg i Eidsberg i august i fjor. Nå er den ene bilføreren dømt for uaktsom kjøring.

Foto: Freddy Larsen

Ulykken skjedde i august i fjor. Føreren av den møtende bilen fikk to brudd i ryggen i forbindelse med ulykken. Mannen ble fløyet med luftambulanse til Oslo universitetssykehus.

Da saken kom opp for Heggen og Frøland tingrett tidligere denne måneden avviste 35-åringen at han hadde vært uaktsom. Han hevdet at ulykken måtte skyldes en teknisk svikt ved bilen.

Tidligere samme dag var bilen blitt brukt til øvelseskjøring, og da hadde føreren kommet borti en kant på en rundkjøring.

Tre personer ble skadet

35-åringen kjørte bilen fra Mysen mot Rakkestad. Ved Trømborg kirke kom han over i motsatt kjørefelt i utgangen av en venstresving. Der traff han en møtende personbil front mot front. Deretter skubbet bilen har førte inn i en tredje bil.

Tre personer kom til skade i forbindelse med kollisjonen: Det var føreren av den møtende bilen samt to passasjerer i 35-åringens bil. Føreren av de møtende bilen fikk to brudd i ryggen og et brudd i bekkenet. Legeundersøkelse halvannen måned etter ulykken viste at bruddene stort sett var grodd.

Trodde ikke på at det var feil på bilen

Tiltalte hevdet at det skjedde noe mye styringen på bilen like før ulykken. Bilen han kjørte ble totalskadet ved ulykken og ble levert til opphugging kort tid etter uten at den ble undersøkt nøye.

Heggen og Frøland tingrett mener bevisene i saken gir grunnlag for å utelukke at det var noe feil med bilen. Tingretten mener tvert imot at føreren holdt for høy hastighet i svingen. Det var våt veibane og retten mener mannen mistet kontrollen over bilen.

Påtalemyndigheten la ned påstand om en betinget dom på fengsel i 30 dager for 35-åringen, i tillegg til en bot på 5000 kroner og seks måneder uten førerkort.

Heggen og Frøland tingrett fant mannen skyldig i uaktsom kjøring. Retten har lagt vekt på at dette førte til en trafikkulykke med personskader.

Ønsket en følbar reaksjon

Retten var enig i at mannen skulle ha en betinget dom på fengsel i 30 dager. Tingretten mente imidlertid at det var nødvendig med en mer følbar reaksjon enn en bot på 5.000 kroner, og fastsatte botens størrelse til 10.000 kroner. Mannen er i tillegg dømt til å betale 2.000 kroner i saksomkostninger,

Tingretten var delt i synet på hvor lang tid mannens førerkort skal inndras. Rettens flertall, fagdommeren og den ene meddommeren var enig i påtalemyndighetens forslag om seks måneder, mens den andre meddommeren ville at førerkortet skulle inndras i ni måneder.