Dømt etter dødsulykke i Bærum

Borgarting lagmannsrett har dømt en 65 år gammel mannlig sjåfør som kjørte på en 18 år gammel mann i et fotgjengerfelt på Sollihøgda i Bærum i oktober 2014. 18-åringen døde av skadene han fikk. Sjåføren ble frifunnet i tingretten. Også lagmannsretten frikjente mannen for uaktsomt drap, men han ble dømt for brudd på veitrafikklovens aktsomhetsparagraf, skriver Budstikka.