Overgrepstiltalt lege dømt til ni års forvaring

En 57 år gammel tidligere lege er dømt til ni års forvaring, med en minstetid på seks år, for en rekke tilfeller av voldtekt og overgrep. Retten mener det er en reell fare for at ekslegen vil begå nye overgrep.

Veum og Øverberg

Forsvarer Johnny Veum i samtale med aktor, statsadvokat Johan Øverberg, før rettssaken mot den tidligere legen startet i Oslo tingrett.

Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

I dommen kommer det frem at retten finner det bevist at 57-åringen har dopet ned og forgrepet seg på flere unge menn. Den tidligere legen dømmes for fem tilfeller av voldtekt av unge gutter og menn i alderen 17 til 21 år i perioden fra 2006 til 2012.

I flere av tilfellene skjedde voldtektene ved at legen ga de fornærmede alkohol og medikamenter i sin leilighet. Etter at de unge mennene var dopet ned, forgrep mannen seg seksuelt på sine gjester, heter det i dommen.

I flere av tilfellene tok han også pornografiske bilder uten at ofrene var klar over det, ifølge tingretten. Oslo tingrett dømmer mannen også til å betale oppreisning på totalt 725.000 kroner til fem unge menn. Han ble frifunnet for å betale oppreisning til en mann og en kvinne.

Dommen er i samsvar med aktors påstand.

– Påtalemyndigheten har lagt ned påstand om forvaring i ni år. Det fordi vi mener det er en nærliggende fare for ny, alvorlig kriminalitet. I så måte er vi glade for at tingretten mener det er grunnlag for å idømme dette, sier aktor Johan Øverberg til NRK.

Nakenbilde av 15-åring

I tillegg til voldtektene, dømmes 57-åringen også for fire tilfeller av uønsket seksuell handling og ett tilfelle av seksuelt krenkende atferd.

I tillegg kommer fire tilfeller av overdragelse av narkotika. Dette innebærer blant annet at den tidligere legen ga de fornærmede guttene shotteglass med sprit, som var blandet med flunitrazepam.

Flunitrazepam er også kjent som Rohypnol. I dommen skriver tingretten at ekslegen var kjent med Rohypnols rykte som «voldtektsdop», og mener det ikke fantes noen medisinske grunner til at ekslegen ville gi dette til sine unge gjester.

Den tidligere legen dømmes også for besittelse av ett nakenbilde av en da 15 år gammel gutt.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Birgit Vinnes

Bistandsadvokat Birgit Vinnes sier hennes klienter er forberedt på en ny runde i retten, dersom det skulle bli nødvendig. Her er Vinnes (t.v.) i retten, sammen med politiadvokat Anne Evenrud.

Foto: Magnus Brattset Drabløs

– Viktigste er å bli trodd

Birgit Vinnes er bistandsadvokat for fire av guttene. De får nå oppreisning som er i samsvar med det de ba om. Vinnes mener dommen er grundig og omfattende, og har snakket med noen av sine klienter.

– De er godt fornøyd med dommen. Det viktigste er at de har blitt trodd fullt ut av retten, det betyr veldig mye. I tillegg er det også viktig for dem at dommen innebærer en viktig beskyttelse av samfunnet, sier Vinnes, og peker på at mannen er idømt forvaring.

Vinnes er enig med dommer og aktor i at det finnes en fare for mannen skal begå nye lovbrudd, dersom han ikke får behandling. Hun sier også at den lange prosessen - mannen ble anmeldt i 2012 - har vært en belastning for de pårørende.

– Samtidig har man hatt forståelse for at politiet trenger tid til det som har vært en omfattende etterforskning, sier Vinnes.

725.000 kroner i oppreisning

De grove seksuelle overgrepene skal i hovedsak ha skjedd i mannens leilighet på Majorstuen i Oslo, ifølge dommen. Den tidligere legen (57) har hele tiden nektet straffskyld. Hans forsvarer, Johnny Veum, sier han nå vil gå grundig gjennom dommen med sin klient. Mannen sitter for tiden fengslet på Ila fengsel - og sikringsanstalt, og har ennå ikke snakket med forsvareren.

– Han har hele tiden nektet skyld, og det innebærer nok at han vil erklære fullstendig anke over saken. Men det skal han få ta stilling til selv, etter at han har fått innsyn i dommen, sier Veum til NRK.

57-åringen ble først anmeldt i februar 2012. Etter det NRK.no kjenner til ble han først pågrepet av politiet i juni i fjor. Ifølge dommen strekker forholdene seg så langt tilbake som 2005.

Den tidligere legen er svensk statsborger, men har i flere perioder jobbet i Norge. Mannens norske legeautorisasjon ble trukket tilbake i 2001, dette var også sist han jobbet som lege i Norge.

Bistandsadvokat Birgit Vinnes sier hennes klienter er forberedt på at det kan bli en ny behandling i lagmannsretten.

– Det er sånn systemet er, og de er forberedt på at det kan komme en anke. De håper selvfølgelig på å slippe det, men de er klare for å gå en runde til - hvis det er behov for det, sier Vinnes til NRK.

Reell fare for gjentakelse

I dommen trekkes det også frem i straffeskjerpende retning at ekslegen en rekke ganger er domfelt for lignende forhold i Sverige. Det pekes også på at han til tross for omfattende terapi har fortsatt å begå overgrep.

Retten mener også overgrepene har skjedd hyppigere de siste årene, og finner ingen formildende omstendigheter. Rettens formann, Per Kaare Nerdrum, skriver også i dommen at tingretten ikke er i tvil om at det i dag er en «reell og kvalifisert fare for at NN igjen vil foreta en alvorlig seksualforbrytelse».

Veum sier saken har vært en tung belastning for mannen, og at han er svekket etter å ha sittet lenge i fengsel. Veum sier også at mannen ikke er enig u at det foreligger en gjentakelsesfare.

– Han har gitt uttrykk overfor retten at situasjonen er annerledes nå, enn den var tidligere. Han det ikke er en slik gjentakelsesfare som kreves for at det skal idømmes forvaring, sier Veum.