Hopp til innhold

Dom i Vollen-saken er klar

23-åringen som i 2014 tok livet av en nattevakt på en barnevernsinstitusjon i Asker, blir overført til tvungent psykisk helsevern.

Det har Eidsivating lagmannsrett nå avgjort.

Kjennelsen er i tråd med både aktor og forsvarers påstand.

Da drapet ble begått, var han en 15 år gammel jente, men siden den gang har han skiftet juridisk kjønn og omtales i dag som mann.

Retten konkluderte i 2016 med at han var tilregnelig og han ble dømt til forvaring i ni år.

Men tidligere i år ble saken gjenåpnet fordi nye sakkyndige mener han var psykotisk på drapstidspunktet.

Lagmannsretten har nå konkludert med at han var for syk til å kunne straffes.

23-åringens advokat, Cecilie Nakstad, er ikke overrasket.

– Jeg stadfester at retten er enig med meg i at min klient sannsynligvis har vært schizofren syk siden 11 års alder, var det under drapet og er det fremdeles. I tillegg har retten lagt til grunn at det også er sannsynlig at min klient har blitt feilbehandlet i en årrekke og fortsatt blir det, sier hun til NRK.

Statsadvokat Erik Førde mener dette er en sak til ettertanke.

– Vi fikk klare råd fra sakkyndige i forrige runde. De fulgte både påtalemyndigheten og retten. Nå har vi fått noen andre råd. De har vi tatt til oss og følger dem. Slik at det er klart at det er blitt forskjellig resultat.

– Men dette har vært en vanskelig sak for alle å håndtere. Ikke minst for de sakkyndige som skal gi påtalemyndigheten og retten veiledning, sier Førde.

Amund Gillebo er bror til kvinnen som ble drept. Han sier dommen ble som forventet.

– Retten la, som aktor la opp til, stor vekt på vurderingene fra de nye sakkyndige. Vi må nå stole på at helsevesenet gjør gode og trygge vurderinger overfor domfelte framover.

Sosionom Anna Kristin Gillebo Backlund (30) ble kvalt og knivstukket til sammen 21 ganger da hun alene passet på 15-åringen natt til tirsdag 28. oktober 2014.

Drapet skjedde på barnevernsinstitusjonen Små Enheter i Asker.

Anna Kristin Gillebo Backlund (innfelt) ble drept på institusjonen Små Enheter i Asker i 2014
Foto: Terje Pedersen / Privat / NTB scanpix