Seks personer dømt for korrupsjon i Unibuss-saken

Tidligere sjef i Unibuss, Helge Leite, er dømt til fengsel i tre og et halvt år. Også fem andre er dømt for grov korrupsjon.

Unibuss

De første pågripelsene i Unibuss-saken ble gjort i 2011. Onsdag kom dommene mot seks av de tiltalte.

Foto: Sørbø, Krister / SCANPIX

Leite var i flere år administrerende direktør for Unibuss og straffen er et halvt år lenger enn påstanden fra påtalemakten, forteller statsadvokat Guro Hansson Bull.

– Det betyr at tingretten ser svært alvorlig på hans rolle i selskapet og de forholdene han er domfelt for nå. Og så får påtalemyndigheten ta til etterettning at vi burde vært noe strengere i vår påstand.

Seks personer var tiltalt da saken startet i september. Retten fant det bevist at industrikonsernet MAN i Tyskland til sammen har utbetalt kr 6,8 millioner kroner i bestikkelser til to av de tiltalte.

Unibuss-saken starter i Oslo Tingrett.

Saken ble behandlet i Oslo tingrett over 17 dager fra den 15. september 2014.

Foto: Emilie Hellberg Saksæther / NRK

Utbetalingene var knyttet til innkjøp av busser og skal ha skjedd over flere år. Beløpene er delvis delt med andre.

Bestikkelser

I tillegg har en entreprenør utført arbeider på boligene til tre av de tiltalte for til sammen 2 millioner kroner, som i stor grad er fakturert Unibuss. Det er også funnet bevist bestikkelser knyttet til brukte busser, utenlandsreiser og leiebiler.

Enkelte av de tiltalte har fått noe strafferabatt for samarbeid under etterforskingen.

– Påtalemakten er fornøyd med dommen i det store og det hele. Vi har fått medhold på de fleste punkter, sier statsadvokat Guro Hansson Bull.

De tiltalte må innen to uker betale Unibuss en erstatning på til sammen 13,3 millioner kroner.

Helge Leite har ifølge dommen allerede foretatt et oppgjør overfor selskapet.

Dommene

  • En innkjøpssjef er dømt til fengsel i 5 ½ år. Han er også ansvarlig for kr 4,7 millioner sammen med andre domfelte.
  • En innkjøpsansvarlig er dømt til fengsel i 5 år og er ansvarlig for kr 3 millioner sammen med andre domfelte.
  • En salgssjef er dømt til fengsel i 5 år og er ansvarlig for kr 5,7 millioner sammen med andre domfelte.
  • En daglig leder er dømt til fengsel i 4 år og er ansvarlig for kr 1 million.
  • En administrerende direktør er dømt til fengsel i 3 ½ år og står ansvarlig for kr 1,1 millioner.
  • En anleggsansvarlig er dømt til fengsel i 9 måneder.

Tidligere er to andre dømt til åtte måneders fengsel i saken. I 2013 ble en 40 år gammel daglig leder og en 48 år gammel byggeleder i firmaet Follo Bygg og Eiendom dømt for hvitvasking, brudd på regnskapsloven og skatteloven.

Reaksjoner

Forsvareren til Helge Leite, Christian Flemmen Johansen, synes at dommen er for streng.

– Det er en lang dom, og vi skal lese den grundig før vi bestemmer oss for om vi vil anke. I utgangspunktet synes vi dommen er streng. Han har erkjent flere av forholdene, og gjort opp for seg. Det synes vi kanskje burde vært hensyntatt i noe større grad.

Innkjøpssjefens advokat Heidi Yssen sier at de ennå ikke har bestemt seg om de skal anke. Han er dømt til fem og et halvt år i fengsel.

– Vi har gått raskt gjennom dommen, og umiddelbart synes vi at fem år er strengt. Nå skal vi bruke de neste 14 dagene på å vurdere om vi skal anke.

Salgssjefen er dømt til fem år i fengsel, også hans advokat sier de er i tenkeboksen.

– Han synes straffen er for strengt ut ifra hva han selv mener han har gjort, men foreløpig har vi ikke tatt stilling til anke, forteller salgssjefens advokat Anne Christine Stoltz.