Doble vakter også i den kommunale hjemmesykepleien

Flere kommuner i Akershus innrømmer brudd på arbeidsmiljøloven.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.
Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Kommunene kjøper vikartjenester fra private bemanningsbyråer, og pleievikarene kan jobbe mye lenger enn det som er lov.

Bruddene på arbeidsmiljøloven bekymrer fylkesleder Ragnhild Hegg i Sykepleierforbundet.

– I timelistene fra hjemmesykepleien fra i fjor sommer kan vi se at det er jobbet doble vakter spesielt i helgene i flere uker, sier Hegg.

– Skal ikke skje

Det er ikke bare i private bemanningsfirmaer og helseforetak at arbeidsmiljølovens bestemmelser brytes.

Timelister Sykepleieforbundet har fått tak i viser at vikarer fra private bemanningsbyråer har gått planlagte doble vakter også i den kommunale hjemmetjenesten i Frogn.

Enhetsleder Aud Palm legger seg flat.

– Vi har gått gjennom våre lister og ser at det har forekommet noen få doble vakter. Det beklager vi, for vi skal ikke bryte arbeidsmiljøloven. Folk skal ha både arbeidstider og lønn for det de jobber. Dette skal ikke forekomme, sier Palm.

Samme navn dag og kveld

Når kommunen ikke klarer å dekke opp alle vakter, for eksempel i sommersesongen, gjør de en bestilling hos vikarbyråene de har avtale med.

– Da får vi tilbake lister fra vikarbyrået, og det hender det kan stå samme navn på dag og kveld, sier Palm.

Så dere har latt byråene sette vikarene på doble vakter uten at dere har oppdaget det?

– De har ikke fulgt arbeidsvilkårene som vi har satt. Dette beklager vi virkelig. Vi har hatt glipp i våre rutiner og det jobber vi med å rette det opp, sier Palm.

Brudd i flere kommuner

Men det er ikke bare i Frogn at rutine ikke er gode nok. Kommuner som Vestby, Skedsmo og Nesodden innrømmer at de har hatt tilsvarende lovbrudd - men hevder det skjer svært sjelden.

Når hjemmesykepleieren går 16-17 timer i strekk kan det går ut over kommunens pasienter advarer Sykepleierforbundet.

– Det er veldig bekymringsveldig, spesielt i forhold til pasientsikkerhet. Vi vet at pasientene i den kommunale helsetjenesten ofte er veldig syke pasienter, de krever våkne og observante sykepleiere, sier Hegg.

Les også: Oslo vil granske Incita | Bryter alt samarbeid med Adecco