Hopp til innhold

Dobbeltspor bør prosjektfinansieres

Et nytt dobbeltspor mellom Ski og Oslo kan bygges på fem-seks år dersom prosjektet blir en del av den nasjonale transportplanen for 2010 til 2019.

Signe Øye

Signe Øye ønsker dobbeltsporet fra Oslo til Ski inn i nasjonal transportplan. Prosjektfinansiering sikrer en så rask som mulig ferdigstillelse av to spor fra Ski inn til hovedstaden.

Foto: Cornelius Poppe, Cornelius Poppe / SCANPIX

Det er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Signe Øye, som mener at det bør være mulig å bygge et nytt dobbeltspor fra Ski til Oslo på fem-seks år.

LES: Folkekrav om nytt dobbeltspor

HØR: Utviklingssjef i Jernabenverket, Øyvind Rørslett

Koster over 10 milliarder

- Forutsetningen er at finansieringen kommer inn i den nasjonale transportplanen for neste år. På denne måten unngår man også at prosjektet blir avhengig av årlige, kortsiktige budsjettbehandlinger, sier Øye.

Det koster 11 milliarder kroner å bygge dobbeltspor på strekningen mellom Ski og Oslo.

- Hvis vi skal få til dette prosjektet, må strekningen bygges ferdig innenfor rimelig tid. Derfor ønsker vi prosjektfinasiering, sier hun.

Jernbanen står for tur

Begge europaveiene i Østfold er på langt vei ferdige, og Øye mener at det nå er jernbanen som står for tur.

- Dobbeltsporet er et kjempestort prosjekt, og jernbanen er veldig aktuell i forhold til å få fram et prosjekt der prosjektfinansiering brukes, sier stortingsrepresentanten.

Et dobbeltspor betyr blant annet 11 minutter kortere reisetid mellom Oslo og Ski.

Stadig bredere støtte

Arbeiderpartiet har jobbet lenge for å få prosjektet inn i nasjonal transportplan, men nå føler hun at ting er på gli.

- LO er en av aktørene som mener at store samferdselsprosjekter bør prosjektfinansieres, så vi har mange med oss. Vi trykker hele tiden på for å til dette, sier Øye.

Den nasjonale transportplanen for 2010 til 2019 skal behandles til våren .