Hopp til innhold

Dobbeltspor avgjøres til våren

Det kommer ingen avgjøresle om det skal bygges nytt dobbeltsporet fra Ski før tidligst til våren. I mellomtiden lover NSB flere togavganger.

Tog

Det kan bli dobbeltspor fra Ski til Oslo S fra 2010 dersom Stortinget bevilger penger i Nasjonal transportplan for 2010 til 2019.

Foto: Rainer Prang / NRK

Det store samtaleemnet for pendlere og andre som benytter seg av NSBs tilbud gjennom Østfold, er om Follo-banen - det nye dobbeltsporet mellom Ski og Oslo S, blir bygd.

- Må prioriteres

- Østfold-pendlerne må ha tålmodighet til våren før vi får svar på det spørsmålet, sier utviklingssjef i Jernbaneverket, Øyvind Rørslett.

Det er Stortinget som skal avgjøre om prosjektet kommer inn i den den nasjonale transportplanen for 2010 til 2019.

- Opprinnelig hadde vi ikke penger til å opprette dobbeltspor fra Ski, men dersom vi får økte rammer, så er Follo-banen det neste store prosjektet vårt, sier utviklingssjefen i Jernbaneverket.

Ordfører i Askim, Trygve Westgård, mener det ikke er noe tvil om at dobbeltsporet må prioriteres.

- Det er kø fra Ski mot Oslo hele tiden, og det vil ta fem år før sporet er ferdig, så jeg tror ikke regjeringa kan unngå å sette det på dagsplanen, sier Westgård.

Mange fordeler med dobbeltspor

Det vil koste mellom 10 og 12 milliarder kroner å bygge et dobbelt togspor fra Ski til Oslo sentralstasjon.

- Et dobbeltspor kommer til å øke kapasiteten på hele Østfold-banen, både Østre og Vestre linje, slik at det kan kjøres flere avganger, forklarer Rørslett.

I tillegg vil reisetiden bli vesentlig kortere, og køproblemene fra Ski kommer til å bli borte.

- Strekningen fra Ski og inn mot Oslo er en gigantisk flaskehals, sier utviklingssjefen.

Det jobbes nå med å finne den beste måten å koble Østre linje inn på et eventuelt dobbeltspor.

- Det er et stort og komplekst sporsystem man skal lage, og opprinnelig tenkte vi at togene kunne fortsette å kjøre på dagens Østfold-bane. Nå vurderer vi om det er mer hensiktsmessing å koble på sporet rett etter Ski, sier Øyvind Rørslett i Jernbaneverket.

Flere avganger

Informasjonssjef i NSB, Aage Kristoffer Lundeby, skjønner frustrasjonen over forsinkelser som brer seg blant pendlerne.

- Det er en utfordring å holde rutetidene på et ensporet linjenett fordi man har for lite fleksibilitet. Gjennomsnittshastigheten på Østre linje er 62 km/t. På vestre linje er den 82 km/t, så noe må gjøres, sier Lundeby.

Det NSB gjør i første omgang er å øke antall avganger på Østre linje fra desember av.

- Særlig midt på dagen og i helgene vil vi sette opp flere tog, men den langsiktige løsningen for å minske forsinkelsene, er dobbeltspor fra Ski. Det blir veldig spennende å se hvordan det går på Stortinget til våren, sier informasjonssjef Lundeby.