Dobbelt så mange operasjoner

Bedre samarbeid gir dobbelt så mange operasjoner på gastrokirurgisk avdeling ved Sykehuset Østfold i Moss.

Operasjonssal

Nye rutiner har gjort at det kan gjennomføres dobbelt så mange operasjoner enn tidligere.

Foto: Basel Kherallah/NRK

Etter at gastrokirurgisk avdeling ved Sykehuset Østfold i Moss innførte nye arbeidsrutiner, klarer de nå å gjennomføre dobbelt så mange operasjoner enn tidligere, ifølge gastrokirurg og overlege ved Sykehuset Østfold, Tom Nordby.

– Effektivisering er viktig

Effektiviseringen av tiden før og etter en operasjon viste seg å være nøkkelen til å frigjøre mer tid til at flere kunne behandles.

Tom Nordby

Overlege Tom Nordby ved Sykehuset Østfold er godt fornøyd med de nye arbeidsrutinene.

Foto: Basel Kherallah/NRK

– Alle inngrep tar tid. For eksempel når en pasient kommer inn til operasjonsstuen og skal vaskes før et inngrep, kan vi gjøre det samtidig som anestesisykepleierne gjør sine ting, forteller Nordby.

– Går effektiviseringen utover kvaliteten?

– Absolutt ikke. Effektiviseringen gir bedre resultater på alle plan, og den går ikke utover kvaliteten på operasjonene.

Avdelingssjef ved gastrokirurgisk avdeling, Brit Marie Skjelin, er godt fornøyd de nye arbeidsrutinene.

– Det handler om å bryte opp gamle yrkesmønstre, sette seg ned og snakke sammen. Ikke finne løsninger hver oss, mener Skjelin.

– Flere positive tilbakemeldinger

Pasient- og brukerombudet i Østfold har fått flere tilbakemeldinger fra pasienter som er fornøyde med kortere behandlingstid.

– Avdelingen har klart å øke kapasiteten og de har utnyttet ressursene godt. Pasientene opplever kortere ventetid, og det er bra, sier fungerende pasient- og brukerombud i Østfold, Marianne Eek.

Ek håper effektiviseringen ikke går utover kvaliteten på behandlingen.

– Sett fra vårt ståsted og pasientens ståsted, vil alltid pasientens opplevelse av kvaliteten og sikkerheten være det viktigste.