Hopp til innhold

Dobbelt gjennomslag på Follobanen

To tunnelboremaskiner slo seg tirsdag gjennom fjellet på Follobanen. Jernbanetunnelen blir Nordens lengste.

Gjennomslag i Follotunnelen

I MÅL: I to år har de to tunnelboremaskinene Dronning Eufemia og Dronning Ellisiv gravd seg 9 kilometer gjennom hardt norsk fjell. Tirsdag slo de seg gjennom fjellet under Ekebergåsen i Oslo.

De to maskinene ble skrudd på i september i 2016. Siden den gang har de boret seg ni kilometer gjennom Ekebergåsen og ned mot Oslo sentrum.

Samtidig er to andre maskiner på vei i retning Ski. De er ventet å få gjennomslag i 2019. Da vil jernbanetunnelen bli rundt 20 kilometer lang, og med det være den lengste i Norden.

Da de to tunnelboremaskinen slo seg gjennom fjellet tirsdag, skrev de historie. Det er første gang to slike maskiner har boret så tett etter hverandre og fått gjennomslag helt samtidig, ifølge Bane NOR.

Skal gi kortere reisetid

I Nasjonal transportplan ligger det til grunn at det skal investeres opp mot 270 milliarder kroner på jernbanen frem til 2040.

Økt kapasitet og kortere reisetid på Østfoldbanen er målet. På markering av tunnelgjennomslagene tirsdag, var samferdselsminister Jon Georg Dale optimistisk.

– Dette er en viktig dag for alle reisende i Oslo-området. Follobanen vil gjøre hverdagen enklere for mange, og påvirke hvor de vil bo og arbeide, sa Dale.

Når Follobanen åpner vil togene bruke elleve minutter fra Oslo til Ski. Det er en halvering av reisetiden.

Store maskiner

Fire maskiner, som hver veier 2400 tonn er kjøpt inn til Follobaneprosjektet. Maskinene er de sterkeste som er laget, og hver av dem er 150 meter lange.

Fjellet langs traseen er ekstremt hardt, og arbeidet har også foregått tett på annen infrastruktur.

I tillegg til å bore, legger maskinen betongfundamentet slik at tunnelen så å si er ferdig når maskinen har krabbet seg gjennom fjellet.

Se video av hvordan boremaskinene ble bygget.

Fire gigantbor skal lage ny togtunnel

Oppkalt etter dronninger

To av tunnelboremaskinene har fått navn etter kvinner med tilknytning til Oslo og Middelalderparken, der mye av arbeidene foregår.

Den ene maskinen er oppkalt etter Dronning Eufemia. Eufemia var dronning i Norge fra 1299, og var gift med kong Håkon Magnusson. Maskin nummer har fått navnet Dronning Ellisiv, etter Ellisiv som var dronning fra 1046 og gift med Kong Harald Hardråde.

Neste år vil det samme skje i sørgående retning der to andre maskiner gjør samme jobben som dronning Eufemia og dronning Ellisiv har gjort i retning Oslo.

Gjennomslag i Follo-tunnelen

Arbeiderne markerte gjennomslaget med flagg. Det ble dobbelt gjennomslag på Follobanen tirsdag.

Foto: BaneNOR