Hopp til innhold

Dette er statsbudsjettet for Oslo og Akershus

Flere politifolk i gatene, dobbeltspor mellom Oslo og Ski og flere studieplasser er noen av de lokale konsekvensene for Oslo og Akershus.

Lærerstudenter

Det bevilges penger til en rekke nye studieplasser i Oslo og Akershus.

Foto: François Destoc / PHOTOPQR/LE TELEGRAMME

I dag legger regjeringen fram statsbudsjettet for 2013.

Les også: Dette betyr statsbudsjettet for deg

Flere politifolk i gatene

I Oslo blir det blant annet satt av penger til flere politifolk i gatene.

Politi

Regjeringen bevilgger 31 millioner kroner til å ansette nyutdannede fra Politihøgskolen.

Foto: Lien, Kyrre / SCANPIX

Regjeringen vil bevilige rundt 31 millioner kroner i neste års statsbudsjett til at Oslopolitiet kan ansette 70 nyutdannende fra Politihøyskolen.

I tillegg kommer 19 millioner for å sikre at de 41 fra årets kull kan fortsette i Oslopolitiet neste år.

Det bevilges 10 millioner kroner til planlegging av et nytt beredskapssenter for politiet i Oslo, samt 10 millioner til vedlikehold og oppgradering av utstyr til politihelikopteret.

Satsning på studentene

Universitetet i Oslo får 290 nye studieplasser, mens det opprettes 470 nye plasser ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) får 95 flere studieplasser i 2013 sammenliknet med i år.

Totalt foreslår Regjeringen å bevilge 39,8 millioner kroner til studieplasser ved Høgskolen i Oslo og Akershus, 28,8 millioner kroner til Universitetet i Oslo og 7,9 millioner til UMB.

I statsbudsjettet ligger det inne en økning på 3,8 millioner kroner til de nye grunnskolelærerutdanningene. Det er også øremerket 1,5 milliarder kroner over en fireårs periode til økt læreretthet på ungdomstrinnet, noe som betyr 58 nye lærere i Osloskolen.

Les også: – For lite satsning på forskning

827 millioner til nytt dobbeltspor

Totalt vil regjeringen bruke 100 milliarder kroner ekstra på vei og bane i Norge.

Les også: Lover tidenes transportløft

Av disse pengene vil Regjeringen vil bevilge 827 millioner kroner til dobbeltspor mellom Oslo og Ski.

Follobanen

Regjeringen vil bevilge 827 millioner kroner til dobbeltspor mellom Oslo og Ski. Prosjektet innebærer innføring av Follo-banen til Oslo (bildet).

Foto: Via Nova/ Aas-Jacobsen/ Jernbaneverket

Prosjektet omfatter bygging av om lag 22 kilometer nytt dobbeltspor mellom Oslo S og Ski stasjon med innføring av Follobanen til Oslo.

Les også: Follobanen koster en milliard per kilometer

Follobanen blir dobbelt så dyr som regjeringen varslet i 2009 og er nå oppe i 23,5 milliarder kroner. Bare siden InterCity-utredningen ble lagt fram i februar i år er kostnadssprekken på over fem milliarder kroner.

370 millioner kroner er foreslått til riksvei 150 Ulvensplitten – Sinsen. Av dette skal 270 millioner kroner stilles til disposisjon av bompengeselskapet gjennom Oslopakke 3.

Les også: 15 års venting på raskere tog

Les også: – Private kan få fart på utbygging av dobbeltspor

381,4 millioner kroner er satt av til E18 Bjørvikaprosjektet. Av dette foreslår Regjeringen å bevilge 101,4 millioner kroner over statsbudsjettet, mens 280 millioner kroner forutsettes finansiert ved hjelp av bompenger fra Oslopakke 3.

I Akershus vil regjeringen bruke 2 milliarder på E6 og dobbeltspor nordover fra Minnesund, i tillegg til å starte arbeidet på riksvei 22 mellom Lillestrøm og Fetsund.

– For lite til å redde kulturhistoriske skatter

Regjeringen foreslår også å bevilge 30 millioner kroner over tre år til sikring og bevaring av vikingsamlingene ved Kulturhistorisk museum.

Kulturhistorisk museum varslet før statsbudsjettet ble lagt fram at dersom det ikke ble bevilget 40 millioner kroner til museet, ville det se mørkt ut.

Les også: For lite til å redde kulturhistoriske skatter

Gjenstandene i vikingsamlingen er i så dårlig forfatning at de kan gå i oppløsning når som helst.

Osebergskipet på Bygdøy

Det bevilges 30 millioner kroner til sikring og bevaring av vikingsamlingene ved Kulturhistorisk museum.

Foto: Bjørn Sigurdsøn / Scanpix

Tiltak mot skatteunndragelser i drosjenæringen

Regjeringen foreslår å innføre en plikt for drosjesentraler til å innberette opplysninger om drosjeeieres omsetning til skatte- og avgiftsmyndighetene.

Les også: Oslo vil skjerpe kravene til drosjesjåfører

Ordningen innebærer at skattemyndighetene kan sammenligne opplysninger som gis i selvangivelsen og næringsoppgaven med opplysninger som registreres løpende i taksameteret gjennom året.

Andre utdrag fra budsjettet

  • 109 millioner kroner til restaurering av Eidsvollsbygningen. Restaureringen er igangsatt, og forventes å stå ferdig 1. halvår 2014.
  • 27,6 millioner kroner til Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret).
  • Øker tilskuddet til opplæring i kriminalomsorgen med 6,4 millioner kroner til totalt 239 millioner kroner. Deler av økningen er knyttet til etablering av egne soningsenheter for barn og unge i Bergen og Oslo.
  • 158,6 millioner kroner til Det kongelige hoff for 2013. I statsbudsjettet for 2012 ble det bevilget 150,6 millioner kroner. Regjeringen foreslår å bevilge 17,2 millioner kroner til kronprinsparets stab i 2013.

Les også: For mange budsjettlekkasjer