Disse symbolene skal få flere ut i naturen

Kartverket har lansert 75 nye symboler for tur- og friluftsliv og idrett.

Nye tursymboler fra Kartverket

Symbolpakken er tilgjengelig for alle som lager kart og produserer skilt og ble lansert i mars.

Foto: Kartverket

Droneforbud, isklatring og elvepadling. Statens kartverk har nylig laget en rekke nye symboler som ble lansert denne måneden.

Den Norske Turistforening (DNT) er fornøyd med de nye symbolene og er sikre på at de kommer til å gjøre terskelen for tur lavere for flere.

– Symbolene er fine og enkle å forstå. At alle symbolene har blitt tegnet på nytt, er viktig – slik at alt kommer i en lik design, sier Anne Mari Planke, fagsjef for friluftsliv i DNT.

Trengte en oppdatering

For friluftslivet er i endring, og flere bruker naturen på nye måter, påpeker Planke.

Anne Mari Planke, fagsjef for friluftsliv i DNT

Anne Mari Planke, fagsjef for friluftsliv i DNT.

Foto: Julie Maske / DNT

– Symbolene må være enkle å forstå for både for erfarne og for dem som er ferske i friluftslivet. Friluftslivet er i endring og nye aktiviteter og behov kommer til. Derfor bør de fra tid til annen oppdateres, sier hun.

Selv liker Planke de som symboliserer vandring, skigåing, sykling, havpadling og roing.

– Symbolet for beitedyr og lukk grinda er også både nyttige og fine, sier hun.

Langrennsløpere har fått eget symbol

Mange av dagens skilt stammer fra 1997, og det var på tide på en oppgradering, sier prosjektleder Kristoffer Kristiansen i Kartverket.

Tursymboler, droneforbud

Dette symbolet viser at det er forbudt med droner.

Foto: Kartverket

– Vi ville at de skulle få et mer moderne utseende og har derfor lansert 75 nye, oppgraderte symboler, sier han.

Kristiansen trekker fram at de nå har laget et symbol for en langrennsløper. Tidligere har det kun vært symbol for skigåer.

– En skigåer går på tur og går ikke nødvendigvis i oppkjørte løyper som langrennsløpere gjør, sier Kristiansen.

– Er det for å unngå konflikter i løypa?

– Tja, kanskje det, ler han.

Lastes ned gratis

Langrennsløper

Dette symbolet av en langrennsløper har mer fart enn symbolet av en skigåer.

Foto: Kartverket

De nye symbolene ble presentert for 300 fagfolk på Stikonferansen i Bergen denne måneden.

En gruppe bestående av fire personer i Kartverket har laget de nye symbolene og blitt til med innspill fra samarbeidspartnere som blant andre DNT, fylkesmennene, Friluftsrådenes Landsforbund, Miljødirektoratet, Norges idrettsforbund og flere.

Symbolene er tilgjengelig for alle som lager kart og produserer skilt og lastes ned gratis via geonorge.no.

Grafisk gruppe i Kartverket

Kristoffer Kristiansen, Nina Christensen Blakstvedt, Elin Aasheim og Erik Audun Utistog i grafisk gruppe i Kartverket har laget de nye symbolene.

Foto: Kartverket