Hopp til innhold

Vegvesenets rør-tabbe på E18 koster 30 millioner å fikse

Nye E18 ved Mysen blir stengt for all trafikk de neste fire månedene. Grunnen er at Statens vegvesen la et dreneringsrør feil i bakken - til tross for å ha blitt advart.

Må grave opp E18

Det venstre røret i bildet ble lagt om lag en meter for høyt i forhold til bekken. Røret til høyre var for lite til å ta unna alt vannet. Nå graves veien opp for å lage en kulvert.

Foto: Tor René Stryger/NRK

Det er Samferdselsdepartementet som har pålagt vegvesenet å grave opp et stykke av den nye motorveien gjennom Østfold.

Grunnen er at de må erstatte dreneringsrør under veibanen som skulle hindre oversvømmelse av et jorde.

– Vi har beregnet at arbeidet vil ta fire måneder og koste 30 millioner kroner, sier prosjektleder Elin Bustnes Amundsen hos Statens vegvesen til NRK.

Ble varslet i 2012

Michael Authen foran jordene

Grunneier Michael Authen varslet vegvesenet om feilen allerede i 2012.

Foto: NRK/Pétur Níelsson

Oppgravingen er et resultat av en årelang kamp mellom vegvesenet og grunneier Michael Authen.

Trarabekken, som går mellom jordene til Authen, skulle legges i rør under E18 sør for gården hans. Authen gjorde egne målinger og varslet allerede i 2012 at bekken stiger raskt ved nedbør og at røret måtte ligge tilstrekkelig dypt.

Men på grunn av en målefeil hos vegvesenet ble røret lagt nesten en meter over vannkanten.

Målingene ble nemlig gjort på vinteren og det ble ikke tatt hensyn til is.

Ødela jordet

Må grave opp E18

Arbeidene med å grave opp en liten del av E18 i Indre Østfold startet opp denne uken. Vegvesenet regner med at det vil ta fire måneder å bli ferdig.

Foto: Tor René Stryger/NRK

Authen varslet vegvesenet før røret ble gravd ned. Men i stedet for å legge røret dypere, ble et mindre rør lagt ved siden av.

– Det er riktig at Authen fortalte oss at røret lå feil. Etter hvert oppdaget også vi at det var feil. For å bøte på det la vi et rør ved siden av for at det skulle være tilstrekkelig vannføring under veien, sier Amundsen.

Men det nye røret forhindret ikke at jordene ble oversvømt sommeren 2013. Kornet som ble dyrket på jordene tilsvarte 25.000 brød i året.

Authen har siden fått hjelp av Håvard Jensen og Bård Hoksrud i Frp til å få saken på bordet hos Samferdselsdepartementet.

Allerede i 2014 ble det gitt grønt lys fra Samferdselsdepartementet om at veien måtte graves opp. Åpningen av veien ble utsatt på ubestemt tid.

Druknede jorder

Jordene til Michael Authen ble oversvømt i 2013 da dreneringsrøret som ble lagt av Statens vegvesen ikke klarte å ta unna vannet.

Foto: foto: privat

– Ikke mangel på kompetanse

Nå har gravearbeidene startet. Røret skal erstattes med en kulvert - en nedgravd tunnel laget for gjennomføring av for eksempel vann.

Amundsen avviser at det er mangel på kompetanse som gjorde at det første røret ble lagt feil.

Elin Bustnes Amundsen

Prosjektleder Elin Bustnes Amundsen i Statens vegvesen.

Foto: Tor René Stryger/NRK

– Det er overhodet ikke mangel på kompetanse. Dette handler om at det første røret ble lagt feil. Det ligger to rør under veien og det andre røret ble lagt i riktig høyde. Men det ble gjort en feil ved den første leggingen, det er riktig.

Det ble påpekt at røret var lagt feil allerede før dere begynte asfaltering. Likevel fortsatte dere?

– Vi fant en løsning som Statens vegvesen og Fylkesmannen var fornøyd med den gangen.

Men løsningen var altså feil?

– Nå har vi fått en bestilling på å ta bort røret og legge en kulvert her. Så da gjør vi det, avslutter Amundsen.