Disse kan forstyrre E6-bilister

Smell fra bomber og granater kan skremme bilistene etter 2020. For rett ved gjerdet der bombegruppa og beredskapstroppen til politiet skal øve i fremtiden, går E6.

Bevæpnet politi i Mo i Rana

Når disse politibetjentene øver på farlige situasjoner kan det komme høye smell som gjør at bilister mister fatningen.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Det nye beredskapssenteret på Taraldrud i Ski skal ha en kunstig landsby der politiet skal trene på nærstrid innen- og utendørs. I tillegg blir det utendørs skytebane og helikopterhangar som kan romme tre politihelikoptre.

Statens vegvesen frykter at folk som kjører forbi på E6 ved Taraldrud, kan bli forstyrret av skudd og eksplosjoner.

– I tillegg til skytebanestøy kan det bli aktuelt med bombetesting, og det kan jo bli ganske kraftige smell ut fra de opplysningene vi har fått. Det kan skremme trafikantene på E6, sier Arne Koldstadbråten i Statens vegvesen.

Beredskapssenteret huser også krise- og gisselforhandlerne til politiet. Øvingsområdene for beredskapstroppen og bombegruppa blir liggende svært nær E6.

Reguleringsplanen for området er ute på høring nå, og hvordan bilistene skal varsles om skremmende støy er ikke planlagt ennå. Vegvesenet er klar på at at bilistene må varsles på en god måte.

– Bilistene kan gjøre overilte handlinger, som å bråbremse, med fare for både seg selv og andre.

En av tre trafikkulykker skyldes distraksjon.

Jan Johansen, Trygg Trafikk
Jan Johansen i Trygg trafikk

Jan Johansen, direktør i Trygg trafikk.

Foto: Elin Martinsen / NRK

Jan Johansen i Trygg Trafikk sier at bilførere kan bli overrasket og uoppmerksomme når de skal kjøre forbi beredskapssenteret. Han mener at et tiltak kan være å sette ned hastigheten når øvelser pågår.

– En mer dramatisk variant er at man graver en tunnel. Jeg tror ikke det er nødvendig å gå så langt, men i alle fall en veldig, veldig tydelig varsling, sier Jan Johansen i Trygg Trafikk.

– Smell vil fortsatt høres

Landsmøtet Fr.P 2017

Per-Willy Amundsen, (Frp).

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Justis- og beredskapsdepartementet svarer i en e-post at justisminister Per-Willy Amundsen forstår at det kan være bekymringer om støy og kort avstand mellom skytebane og E6.

– Dette er et av veldig mange spørsmål som er behandlet i arbeidet med beredskapssenteret. Jeg vet at Statens vegvesen har ønsket enda større avstand fra skytebane til E6, og det har vi imøtekommet.

Arne Kolstadbråten i Statens vegvesen sier at skytebanen har hatt forskjellige plasseringer innenfor det området staten har til rådighet, og at Vegvesenet forstår at banen ikke kan flyttes nærmere boligområder.

– Smell vil likevel kunne høres ut på E6. Vi har ingen erfaring med et slikt element så nær en vei. Da må vi bruke det verktøyskrinet vil til rådighet, ellers vil bilistene få seg en overraskelse.

Nye beredskapssenteret på Taraldrud

E6 ligger tett ved beredskapssenteret med skytebane, øvingsområder og helikopterhangar. Innsynsskjermer hindrer at bilistene ser hva som foregår.

Foto: Justis- og beredskapsdepartementet