Diskriminert varsler vil kreve oppreisning

Varslere i Fredrikstad kommune har hevdet at de har vært utsatt for gjengjeldelse. Nå har Likestillings- og diskrimineringsnemnda slått fast at en av varslerne ble diskriminert på grunn av kjønn.

Teknisk drift i Fredrikstad

Fredrikstad kommune handlet i strid med forbudet mot å diskriminere på grunn av kjønn i forbindelse med konstituering av avdelingssjef i seksjon for regulering og teknisk drift.

Foto: Anette Torjusen / NRK

– Det er grovt urettferdig det jeg har vært utsatt for, det holder ikke med en muntlig unnskyldning, sier kvinnen som vil være anonym.

Hun er en av de ansatte som varslet om kritikkverdige forhold i Fredrikstad kommune.

Kvinnen mener denne saken har sammenheng med hele varslingskomplekset i kommunen.

Ble ikke vurdert til lederstilling

Høsten 2014 var en avdelingsleder i seksjon for regulering og teknisk drift delvis sykemeldt, en mannlig kollega av kvinnen ble konstituert i stillingen.

Kvinnen, som hadde 25 års ingeniørerfaring, mente at hun burde vært vurdert som aktuell kandidat. Hun mente hun var forbigått og sendte varsel til Varslingsutvalget.

I svaret skrev kommuneadvokat Lars Tobiassen at hun ikke oppfylte kriteriet, fordi hun jobbet 70 % deltid, mens kravet til lederstillinger i Fredrikstad kommune er 100 prosent.

Kvinnen klaget til diskrimineringsombudet og fikk medhold.

Men Fredrikstad kommune ga seg ikke, og klaget videre til likestillings og diskrimineringsnemnda.

Kommunen fryktet " støy "

Nå var argumentasjonen endret. Det ble sagt at deltidsarbeid var lagt vekt på for å unngå " støy ". De viste til at det kunne bli vanskelig å forholde seg til avgjørelsen, fordi kvinnen hadde mye lengre ansiennitet enn han som ble konstituert.

Fredrikstad kommune har nå tapt saken nok en gang.

Likestillings og diskrimineringsnemnda har slått fast at Fredrikstad kommune brøyt forbudet mot diskriminering på grunn av kjønn da de konstituerte en avdelingssjef.

Nemnda mente at kravet om å jobbe 100 prosent var saklig, men mener at kommunen enkelt og raskt kunne avklart med kvinnen om hun kom til å søke omsorgspermisjon videre eller ei.

– Det er godt å få rett, sier kvinnen som ser saken i en større sammenheng. Hun mener den var gjengjeldelse for varsling av kritikkverdige forhold i regulering og teknisk drift.

– En sak vi må lære av

Rådmann i Fredrikstad kommune, Ole Petter Finess, svarte fredag kveld skriftlig på spørsmål fra NRK Østfold. Slik kommenterer han avgjørelsen:

«Fredrikstad kommune tar nemdas begrunnelse og avgjørelse til etterretning. Dette er en sak vi må lære av. Ellers er det beklagelig, mest av alt for klager, at det har tatt så lang tid å få en avgjørelse i saken.»

Ole Petter Finess

Rådmannen i Fredrikstad mener kommunen må lære av saken.

Foto: Anne Ognedal / NRK

– Kvinnen som har blitt diskriminert er av dem som har varslet om kritikkverdige forhold i kommunen. Hva vil dere gjøre for å rydde opp overfor kvinnen?

«I første omgang må vi se denne avgjørelsen som en isolert sak. Det som normalt skjer i slike sammenhenger er at klager som har fått medhold, henvender seg til kommunen med et krav. Deretter blir det en dialog mellom kommunen og klager.»

Tidligere har varslere hevdet at de er utsatt for gjengjeldelse, tyder ikke denne saken på at de har rett?

«I lys av at varslingskomplekset, inkl påstand om gjengjeldelse, er til behandling i ulike organer må jeg avstå fra å svare på disse to spørsmålene.» skriver rådmannen på e-post.

Kvinnen sluttet

Hun har sluttet i jobben i Fredrikstad kommune. Det har også to andre varslere som har sagt fra om kritikkverdige forhold i seksjonen for regulering og teknisk drift.

– Det er en voldsom motstand i kommunen mot å gi meg og andre rett uten at man nesten går til et rettslig skritt, sier hun.

Denne gangen håper hun det skal bli mulig å komme til en minnelig avtale med Fredrikstad kommune om en økonomisk oppreisning for uretten hun har lidd.

–De må gjøre noe som viser at de forstår alvoret i saken.