DIREKTE: Lisensfelling av ulv

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen legger frem sin enedelige avgjørelse om klageavgjørelse om lisensfelling av ulv.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen legger fram konklusjoner om hvor mange ulv som kan felles under lisensfelling i Norge.