Dine svensketurer kan bli lagret et halvt år

Alle turer du tar til Sverige kan om ikke lenge bli lagret i en database over lengre tid.

"Smarte" kameraer på grensen

Slik ser kameraene som er plassert langs grenseovergangene ut. Nå kan det bli aktuelt å lagre informasjonen de får inn over lengre tid.

Foto: Heidi Gomnæs/NRK

Finansdepartementet har nå ute til høring en lovendring. Der blir det foreslått at informasjon fra tollvesenets kameraer på grenseovergangene kan lagres opptil et halvt år. I dag lagres informasjonen toppen en time.

I dag er alle grenseoverganger fra Svinesund og et godt stykke opp i Hedmark overvåket av skiltgjenkjenningskameraer.

Endringene innebærer at Tolletaten kan benytte opplysninger fra skiltgjenkjenningssystemet til å planlegge fremtidige kontroller og velge ut kontrollobjekter.

Kan få mer innsikt

Asle Farberg, Tollregion Øst-Norge

Asle Farberg, avdelingssjef i Tollregion Øst-Norge, sier det er ønskelig å analysere informasjon de får inn for å kunne lære mer om hvordan smuglerne opererer.

Foto: Tolllvesenet/nyebilder.no

Asle Farberg som er avdelingssjef i Tollregion Øst-Norge sier det er mye informasjon å hente fra kameraene.

– Situasjonen på grensen i forhold til smugling i dag er at vi møter godt organisert kriminalitet. Det smugles store mengder med avgiftsbelagte varer, narkotika og så videre videre innover grensen.

– Hvordan denne virksomheten opererer, hvilke grenseoverganger de synes å foretrekke, til hvilke tidspunkter på døgnet de opererer og slike ting vil vi kunne skaffe mye informasjon om gjennom kameraene våre, forklarer han.

Les også:

Ønsker å analysere informasjonen

For å kunne analysere informasjonen de får inn, ønsker de å lagre informasjonen over tid.

– Det er den muligheten vi ønsker oss. Men da må vi ha lengre lagringstid slik at vi kan studere trafikken over en tidsperiode, sier han.

– Lagrer dere også bilde av hvem som sitter i bilen?

Rivotril skjult i seterygg

Tollvesenet ønsker å stoppe flere smuglere. Her oppdaget de 15.000 rivotril på Svinesund 29. mai i år.

Foto: Tollvesenet

Kameraene er ikke innstilt på å kunne ta gode bilder av de som er i bilen. Man kan ane noe kanskje, om det er kvinne eller mann, men man ser ikke noe ansiktsbilde, og har ingen mulighet til å identifisere person på bakgrunn av opplysninger vi henter ut fra kameraene, sier han.

Kan det være mulig for tollvesenets personell å snoke for å se hva naboen holder på med?

– Det man kan finne ut, hvis det er et lovlig registrert kjøretøy, er hvem som er eier av kjøretøyet. Men det er ikke hensikten vår i denne forbindelsen.

Ikke interessert i vanlig trafikk

Men ikke alle er like fornøyde med at slik informasjon lagres. Personvernmessig er dette en utfordring uttalte nylig Datatilsynet til Aftenposten.

Men det er ikke data fra den normale biltrafikken over grensa tollvesenet er ute etter.

– Trafikken på det nivået, alle de som handler på den andre siden av grensen, eller de som bor der, det er alminnelig trafikk i dette bildet. Og med så store volumer er det ikke hensiktsmessig å bruke dette verktøyet å gjøre noe rundt den type trafikk. Det er den organiserte smuglingstrafikken som vi er interessert i, sier han.