Bygger pasientrom for de med sykelig overvekt

Det nye sykehuset i Østfold tar høyde for en stadig mer overvektig befolkning. Innreder rom tilpasset pasienter med vekt på opptil 400 kilo.

Overvekt, fedme
Foto: ScanStockPhoto

Når befolkningen i Østfold om et år tar i bruk det nye sykehuset på Kalnes, så vil de oppleve et sykehus dimensjonert for at pila på vekta bare peker oppover.

Dimensjonerer for pasienter opp til 400 kilo

Et eget bariatrirom vil blant annet stå klart for de med ekstrem overvekt, forteller Mona Nyberg, som leder utstyrsprogrammet for Sykehuset Østfold;

Mona Nyberg

Mona Nyberg leder utstyrsprogrammet for Sykehuset Østfold

Foto: Heidi Gomnæs / NRK

Vi skal tilrettelegge for at det er økenede vekt i befolkningen.

Mona Nyberg

- Et bariatrirom er et rom for pasienter med ekstrem overvekt. Bariatriske pasienter kaller vi det på fagspråk og det betyr pasienter som er over 208 kilo.

- Vi ser at i samfunnet generelt er det en økt tendens til fedme og overvekt. Derfor har vi valgt å tilrettelegge for det.

Forsterket tak og bredere seng

Bariatrirommet skal ligge i nærheten av akuttmottaket og vil være litt større enn et normalt pasientrom;

- Toalettet skal tåle en større vektbelasting. Det legges også til rette for en takhengt pasientheis som tåler en vektbelastning opp til 455 kilo, slik at vi kan forflytte pasienten enkelt og bekvemt fra seng til stol for eksempel.

Bariatrirommet vil også ha en ekstra bred seng som tåler vekt opp til 320 kilo.

Tilrettelegger for fremtiden

På sine nettsider skriver Sykehuset Østfold at overvekt og fedme lenge har økt sterkt i den norske befolkningen. 1 av 5 nordmenn har i dag en BMI større enn 30 som kvalifiserer til fedme. Over 1 % av landets befolkning er sykelig overvektige.

Mona Nyberg forteller at alle sengene på det nye sykehuset tåler en belastning på opp til 280 kilo.

- Vi har tilrettelagt med pasientløftere både i tak og med mobile pasientløftere mange steder i sykehuset. Det er 53 rom som er tilrettelagt med takheis.

Forventer dere dessuten stor pågang på bariatrirommet?

- Nei , vi gjør ikke det med det første. Vi forventer ikke en stor pågang fra vi åpner, men en stor pågang hvis vi ser 10 - 15 år frem i tid.

- Men vi har tilrettelagt for fremtiden i dette rommet. Og det vi kanskje ser, er at i fremtiden burde vi kanskje ha flere slike rom .

Fedme
Foto: TOBY MELVILLE / REUTERS