– En seier for pasientsikkerheten

4,5 millioner nordmenn får i løpet av sommeren og høsten tilgang til sin egen pasientjournal på nett. Nå trenger du ikke lenger huske på alt legene forteller deg på sykehuset.

Toril Krogsund prøver ut sin nye digitale sykehusjournal

Torill Krogsund, leder av pasientenes brukerutvalg i Vestre Viken (midten), fikk besøk av helseminister Bent Høie, Christine Bergland, direktør i Direktoratet for E-helse (bak t.v.) og Cathrine Lofthus, direktør for Helse Sør-Øst, da pasientene i Vestre Viken på tirsdag fikk tilgang til digitale sykehusjournaler.

Foto: Raymond Dalen / NRK

Når Helse Sør-Øst nå ruller ut digitalt innsyn i sykehusjournaler, har snart 85 prosent av Norges befolkning tilgang til hele sykehistorikken sin på helsenorge.no. Riktignok alt som er registrert etter oktober 2018.

Sykehusene i Innlandet og Vestre Viken er først ut, og leder av pasientenes brukerutvalg, Torill Krogsund, mener det er kjempeviktig at dette kommer på plass.

– Da min voksne sønn fikk kreft med spredning hadde han oppfølging i 11 år etterpå. Det hadde vært veldig mye lettere å hjelpe ham om alt av epikriser, kontrollskjemaer og beskjeder fra legen lå samlet på et sted. Heretter får du rett og slett bedre kontroll.

Kan følge med hjemme i stua

Krogsund er selv plaget med hjerteflimmer, og ble urolig for om hun hadde falt ut av sykehusets system da hun ikke hadde blitt kalt inn på den årlige kontrollen langt på overtid.

– Jeg var bekymret for at fastlegen min ikke hadde tatt meg alvorlig eller om de på sykehuset hadde glemt meg, men når jeg nå gikk inn og så journalen min på nett, så jeg at all korrespondansen var som den skulle være. Det sparte meg for mye tid i telefonen.

Fra flere pasientgrupper, som for eksempel Kreftforeningen, har digitalt innsyn vært etterspurt lenge. Det forstår Krogsund godt.

– Nå slipper du å huske på alt legen forteller deg på sykehuset, men kan sitte hjemme og lese alle notatene fra den dagen du var på sykehuset. Dette er absolutt en seier for pasientsikkerheten. Nå kan du følge med på at planlagt behandling virkelig skjer.

Innflytelse på egen behandling

I Helse Nord og i Helse Vest er de allerede i gang med denne tjenesten, og nå står altså den mest folkerike helseregionen for tur. Trøndelag og Møre og Romsdal har et eget prosjekt som etter hvert skal integreres i den samme løsningen.

Helseminister Bent Høie (H), er glad for at nesten hele landet snart er koblet på den digitale tilgangen.

– Det betyr veldig mye for pasientene å få direkte innsyn i sin egen journal, kunne følge med på hva sykehus har skrevet og følge med på henvisninger. Det gir dem innflytelse på sin egen behandling.