Dieseltankbil veltet på jorde

  • Jobber med å begrense lekkasjer

    Tankbilen som veltet på et jorde ved Gamle E18 ved fylkesgrensa inneholdt 15.000 liter diesel. Området brukes stort sett til anleggstrafikk. Brannvesenet jobber med å begrense lekkasjene og er i gang med å grave en dreneringsgrøft.

  • Tankbil med diesel veltet og lekker

    En tankbil med 15.000 liter diesel har veltet på gamle E18 i Akershus, og det lekker diesel fra bilen. Brannvesenet jobber for å få kontroll over lekkasjen, graver en dreneringsgrøft og har rekvirert en sugebil for å begrense lekkasjen.