Diesellekkasje i Son havn

Brannvesenet er på vei til Son havn, hvor det er meldt om lekkasje av diesel fra en tank på en byggeplass like i nærheten av havna. Det skal renne diesel ut i vannet, men brannvesenet kjenner ennå ikke til omfanget av lekkasjen.