Hopp til innhold

Dette må du gjøre hvis du kjører på et dyr

Høsten er høysesong for viltpåkjørsler. Selv ved påkjørsel av små dyr må du faktisk ringe politiet.

Påkjørt grevling i Halden

PÅKJØRT: Denne grevlingen endte sine dager her langs riksvei 22 i Halden.

Foto: Christian Nicolai Bjørke/NRK

– Nå blir det mørkere tidligere på kvelden, så menneskers bilkjøring og dyras aktivitet overlapper. Høsten er høysesong for viltpåkjørsler, forteller Åsmund Fjellbakk, viltforvalter i Østfold.

Så langt i år har over 4570 dyr blitt registrert som påkjørt i Hjorteviltregisteret. Viltforvalteren er ikke i tvil om at det er store mørketall når det gjelder rapportering.

Åsmund Fjellbakk, viltforvalter

MEST AKTIV I MØRKET: – Ville dyr har størst aktivitets nivå når det er mørkt ute, forteller Åsmund Fjellbakk, viltforvalter i Østfold.

Foto: Heidi Gomnæs/NRK

– Det gjelder både småvilt som grevling og rev, men også storvilt som elg og andre hjortedyr.

Hver eneste dag blir i snitt 28 hjortedyr påkjørt, viser statistikk fra SSB.

Å ikke melde fra om påkjørsler av dyr er brudd på både vegtrafikkloven og lov om dyrevelferd. Begge pålegger deg å hjelpe et dyr som åpenbart er skadet eller hjelpeløst.

Brudd på vegtrafikklovens paragraf om plikter ved trafikkuhell, kan straffes med bøter eller fengsel inntil ett år. Også brudd på lov om dyrevelferd kan føre til bøter og fengselsstraff.

Dette plikter du til

Leder Kjetil Sørby i Norges jeger- og fiskerforbund i Østfold har følgende liste over hva man bør følge hvis uhellet først er ute:

  • Stans bilen og sørg for at den ikke er til hinder for andre.
  • Sjekk om dyret ligger i nærheten.
  • Ring politiet for å melde fra om hendelsen. Dette er lovpålagt. Ring 02800 for å melde fra. Bruk kun nødnummeret hvis det er en nødsituasjon.
  • Marker skadestedet så ettersøkspersonell kan søke etter det skadde dyret, eller dra det døde dyret ut i veikanten.
  • Er dyret skadet, hjelp det så langt du har mulighet. Vær forsiktig, skadde hjortedyr, som elg, kan være aggressive.

Loven åpner for at privatpersoner kan avlive dyr hvis det er åpenbart at dyret ikke kan leve eller bli friskt, men det fraråder Sørby.

– Storvilt har du faktisk ikke lov til å drepe, men mindre vilt ikke er regulert på samme måte. Avlivning skal gjøres på en måte som gjør at dyret unngår ytterligere lidelse. Å hamre løs med en jekk er ikke å anbefale.

Elg påkjørsel

VIS VARSOMHET: Lederen i NJFF Østfold oppfordrer alle bilister til å kjøre forsiktig mens ettersøkspersonell jobber langs veien.

Foto: Torjus Kleiven Kandal

Men meldeplikten er urokkelig. Om dyret er stort eller lite har ingenting å si, du må melde fra til politiet.

– Et individ har samme beskyttelse i lovverket, uavhengig om det er stort eller lite. Lidelsen for dyret er det samme.

Om det skulle friste med rådyr- eller elgstek etter en påkjørsel må du tenke om igjen. Å ta med påkjørte dyr hjem er ikke lov.

– Dyret er offentlig eiendom og tilhører kommunen, forklarer viltforvalter Fjellbakk.

Etterlyser bedre opplæring

Norges jeger- og fiskerforbund etterlyser bedre opplæring i hva man skal gjøre ved en viltpåkjørsel i kjøreopplæringen fra trafikkskolene.

– Vi har inntrykk av at opplæringen om slike situasjoner er mangelfull, sier Sørby.

Per Ove Sercan Husevik, styreleder i Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund, kjenner seg ikke igjen i den påstanden.

Per Ove Sercan Husevik

UENIG: Per Ove Sercan Husevik, styreleder i ATL, kjenner seg ikke igjen i kritikken fra NJFF. Han legger likevel til at mer erfarne sjåfører kunne hatt nytte av oppfriskning om dette temaet.

Foto: Privat

– Ut fra læreplanen og opplæringen kjenner vi oss ikke igjen i at vi snakker for lite om viltulykker. Alle som skal ta førerkort må ha trafikalt grunnkurs. Allerede der tar vi opp problematikken. Videre får alle som tar førerkort, uansett kjøretøy, opplæring i risikoforståelse og selvinnsikt. Vi fokuserer på nærmiljøet og hva slags vilt man kan treffe, og hvem som skal kontaktes hvis ulykker skjer.