Hopp til innhold

Dette kan bli Stor-Oslos nye kollektivnett

Stor-Oslo kan få to nye jernbanetunneler og ny t-banetunnel, samt to nye trikkelinjer. I dag ble planene for framtidas kollektivløsninger i Oslo-regionen lagt fram.

Den store utredningen av transportkapasiteten gjennom Oslo foreslår én ny togtunnel fra Oslo S til Lysaker og én fra Nationaltheatret til Alnabru via Bislett og Økern. I tillegg kommer ny t-banetunnel fra Majorstuen til Bryn.

Det kommer fram i transportplanen Ruter, Jernbaneverket og Statens vegvesen står bak, kalt «Fra nav til nettverk. KVU Oslo-Navet» hvor hovedtrekkene ble presentert i dag.

Den fullstendige planen kommer i slutten av september.

Samtidig med lanseringen av KVU Oslo-Navet, la Ruter fram sin strategiplan kalt M2016, som er kollektivselskapets langtidsstrategi.

Kostnaden for alle forslag til utbygginger fra Ruter er på 58,3 milliarder kroner. Det inkluderer buss, trikk og t-bane, samt Fornebubanen og Romeriksbanen.

Sterk befolkningsvekst

Bare i løpet av de neste 15 årene er det ventet en vekst på 250.000 nye innbyggere i Oslo og Akershus. Den store befolkningsveksten i regionen gjør at det kreves en kraftig økning av kollektivtilbudet de neste tiårene.

Kapasiteten i kollektivtransporten må være nesten doblet i 2060 for å holde tritt med befolkningsveksten, ifølge Ruter.

Presentasjon KVU Oslo-Navet

- Et ambisiøst prosjekt. Det sa jernbanedirektør Elisabeth Enger, som la fram transportutredningen sammen med Bernt Reitan Jensen, direktør i Ruter og Lars Aksnes, fungerende vegdirektør.

Foto: Olav Juven / NRK

– De prosjektene det haster mest å realisere, er Fornebubanen og ny t-banetunnel gjennom Oslo. Utbygging av t-banetunnelen må samtidig samordnes med nye jernbanetunneler. Staten har en nøkkelrolle i å sikre at prosjekter med høy samfunnsøkonomisk verdi prioriteres og realiseres raskt.

Det sier Bernt Reitan Jensen, administrerende direktør i Ruter.

– Et nødvendig løft

Regjeringen har allerede lovet at staten vil bidra med 50 prosent finansiering av en ny t-banetunnel gjennom Oslo. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen mener det er viktig å få på plass finansiering også for nye jernbanetunneler, slik utredningen foreslår:

Ketil Solvik-Olsen

Vi må være i forkant i planene for effektiv infrastruktur i storbyene, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Foto: Jane Rasmussen / NRK

– Det er dyrt å bygge ny jernbane og t-bane, men skal du transportere mye folk inn og ut av byene må du ha effektive transportløsninger.

– Dette handler om å gjøre prioriteringer i et veldig langsiktig perspektiv, sier Solvik-Olsen til NRK.

Miljøvennlige alternativer

Oslos miljø- og samferdselsbyråd, Guri Melby (V), mener transportplanene som ble presentert viser vei for en moderne tankegang for samferdsel:

– Nå står vi med et dokument som slår fast at hvis vi skal greie å gjøre regionen grønn og attraktiv, må vi satse på både tog, bane, trikk, sykkel og gange.

Melby mener utredningen av KVU Oslo-Navet setter et endelig punktum for den tida der man trodde store veiutbygging må til for å gi folk mobilitet og frihet.

– Når det gjelder en ny t-banetunnel gjennom sentrum, er min ambisjon at den må være klar i god tid før 2030.

Linjekart KVU Oslo-Navet

Slik kan linjekartet for regional jernbane, lokaltog, metro og trikk bli seende ut, ifølge Ruters planer. Blå linje er trikk, rød linje er S-bane, orange er Metrolinje, grå er regional jernbane.

Foto: Ruter