Dette er versting-kommunen

– Jeg har ikke noen forklaring på det, sier kommunalsjefen for helse og velferd.

Strømbrudd i Krokstadelva, Nedre Eiker

Nedre Eiker kommune har hatt en kraftig nedgang i effektiviteten innen pleie og omsorg, ifølge nye tall.

Foto: Caroline Bækkelund Hauge / NRK

Kommunal- og moderniseringsdepartementet publiserer i dag effektivitetstallene for 2015 og 2016. Tallene måler effektivitet innen grunnskole, barnehage og pleie og omsorg.

Kommunen som kommer dårligst ut, er Nedre Eiker i Buskerud. Kommunen hadde størst samlet nedgang, på hele 16 prosentpoeng. Verst var det innenfor pleie og omsorg.

Videre på verstinglista følger Vestvågøy (13 prosentpoeng), Tana (12 prosentpoeng) og Røyken (11 prosentpoeng).

Overrasket sjef

Nedre Eiker er blant kommunene som har hatt dårligst utvikling siden 2015, ifølge de ferske tallene. Kommunen har hatt en sterk nedgang i målt effektivitet i pleie og omsorg, fra 98 prosent i 2015 til 64 prosent i 2016.

Hege Rokke

Hege Rokke, kommunalsjef for helse og velferd.

Foto: Laila Nguyen / NRK

Kommunalsjef for helse og velferd i Nedre Eiker, Hege T. Rokke, er overrasket over tallene. Nedre Eiker har de siste tre årene har jobbet mye med effektiviteten, spesielt innenfor helse og velferd, hevder hun.

– Jeg kan ikke se at det er en sterk nedgang i effektiviteten innenfor helse og velferd, så jeg har ikke noen forklaring på det, sier Rokke.

Mulig forklaring

Tallene, som er satt sammen av Senter for økonomisk forskning (SØF) ved NTNU, viser hvor effektiv hver enkelt kommune er i forhold til sammenlignbare kommuner.

Ifølge forskerne bak tallene ved SØF, er det ikke noe nytt i metodene i år i forhold til i fjor. Det er kommunene selv som rapporterer inn tall til det nasjonale informasjonssystemet KOSTRA.

– Det som forklarer effektivitetsreduksjonen for Nedre Eiker fra 2015 til 2016, er at de har hatt økning i bruken av alle innsatsfaktorer, og så har de hatt en nedgang i langtidsopphold i institusjon. Men de har også hatt en nedgang til praktisk bistand i hjemmetjenesten, og det er særlig sistnevnte som gjør stort utslag, forteller professor ved Institutt for samfunnsøkonomi, Lars-Erik Borge.

Rokke sier hun først må sette seg inn i tallene før hun kan se hvor kommunen eventuelt har sviktet. Men hun peker på tjenestene innenfor brukerstyrt personlig assistanse som en mulig faktor for de dårlige tallene.

– En ting vi kan si, er at flere av brukerne innen brukerstyrt personlig assistanse, altså praktisk bistand, har valgt en annen arbeidsgiver enn Nedre Eiker kommune. Da vil timene endre seg, fra å være praktisk bistand ut av kommunen, til timer vi kjøper. Det kan være en forklaring, sier hun.

Nedre Eiker er i kategorien «store kommuner utenom de fire største byene» og sammenlignes dermed med 48 andre kommuner.

Sjekk hvor effektiv din kommune er på kommunedata.no (ekstern lenke).

Frp: – Trist

Kristin Gjerde (Frp), som sitter i utvalg for helse og velferd i Nedre Eiker kommune, sier det er trist at kommunen kommer så dårlig ut.

– Når vi nå får de tallene, så er det veldig skuffende. Det er heller ikke oppfatningen vi har fått etter møter med administrasjonen og utvalget vårt. Der har det virka veldig positivt det siste året.

Kristin Gjerde, FrP

Kristin Gjerde (Frp) sitter i Nedre Eikers utvalg for helse og velferd.

Foto: Laila Nguyen / NRK

Heller ikke hun forstår hvordan kommunen kan komme dårligst ut. Hun varsler at hun vil be om en gjennomgang av tallene.

– Jeg regner med at etatssjefen kommer til å gå gjennom tallene uansett. Jeg håper tallene viser at dette ikke er noe som er selvforskyldt. Det er selvfølgelig trist for oss politikere hvis vi har vært med å gjøre etaten vår mindre effektiv.

Drammen på topp 10

Selv om Nedre Eiker er på verstinglista når det gjelder effektivitet, er det en annen i kommune i Buskerud som er på topp 10-lista.

Drammen kommune kommer på tredjeplass med 98 prosent effektivitet innen barnehage, og 100 prosent innen både grunnskole og pleie og omsorg. Bare Oslo og Bærum har full score på alle de tre tjenestene.

Dersom alle kommunene blir like effektive som de beste, kan de frigjøre rundt 29 milliarder kroner, ifølge Kommunal- og moderniseringsdepartementet.