Sigrid-saken: 65-åring slipper tiltale, 38-åringen tiltalt for drap og frihetsberøvelse

Riksadvokaten har besluttet å tiltale en 38 år gammel mann for å ha holdt Sigrid Giskegjerde Schjetne (16) fanget og deretter drept henne.

Nina Prebe om påtalemessige avjørelser i Sigrid-saken

Se statsadvokat Nina Prebe kommentere tiltalen i Sigrid-saken.

Riksadvokaten mener 38-åringen bør dømmes til tvungen psykisk helsevern, fordi de rettsoppnevnte sakkyndige er uenige om han var psykotisk eller ikke.

Riksadvokaten har besluttet å henlegge saken mot den 65 år gamle mannen som har vært siktet for drap eller medvirkning til drap sammen med 38-åringen frem til nå.

Saken mot ham er ifølge statsadvokat Nina Prebe henlagt etter bevisets stilling.

Både politiet og statsadvokaten anbefalte henleggelse, før Riksadvokaten tok den endelige beslutningen.

– Ualminnelige lidelser

38-åringen tiltales for forsettlig drap og for frihetsberøvelse.

– Når det gjelder 38-åringen, har Riksadvokaten besluttet å tiltale ham for overtredelse av straffelovens § 233, 1. og 2. ledd. Det vil si forsettlig drap av Sigrid Giskegjerde Schjetne, at drapet ble begått for blant annet å skjule bortføringen av Sigrid eller for å unndra seg straff for dette, og videre at det foreligger særdeles skjerpende omstendigheter, sier Prebe.

– Tiltalen omfatter også overtredelse av straffelovens § 223, 1. og 2. ledd, altså frihetsberøvelse av Sigrid, og hvor frihetsberøvelsen har voldt ualminnelige lidelser for henne.

I tiltalen kommer det frem at 38-åringen skal ha bortført Sigrid fra Østensjø ved å kjøre henne bort i bilen sin og deretter holde henne fanget i en campingvogn som sto i en lagerbygning på Bryn i Oslo. Han skal ha utsatt henne for vold og drept henne, men det er ikke klart hvordan Sigrid ble drept.

Ifølge tiltalen fraktet tiltalte henne deretter til Kolbotn i Akershus, hvor han skjulte henne i et skogholt.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Sigrid Giskegjerde Schjetne

Sigrid Giskegjerde Schjetne (16) hadde vært savnet i nær nøyaktig en måned da hun ble funnet drept.

Foto: Privat / NTB scanpix

Vil ha tvungent psykisk helsevern

De to mennene, den nå 38 år gamle mannen fra Ålesund og den 65 år gamle mannen fra Vestby, ble pågrepet i september i fjor, bare timer før Sigrid Giskegjerde Schjetne (16) ble funnet drept og skjult i et skogholt på Kolbotn. Skogholtet ligger rett bak bilverkstedet hvor de to mennene ble pågrepet.

38-åringen har sittet i varetekt helt siden han ble pågrepet, og har hele tiden nektet straffskyld. I desember ble han innlagt til observasjon på Dikemark sykehus. Det endte med at de sakkyndige som skulle vurdere om den drapssiktede mannen er tilregnelig eller ikke, kom til to ulike konklusjoner.

I dag opplyser statsadvokat Prebe at de sakkyndiges uenighet har gjort at Riksadvokaten har innstilt på en dom på tvungent psykisk helsevern.

– Det er en uenighet blant de sakkyndige om hans tilregnelighet, og den uenigheten skaper en slik tvil at vi mener det er riktig slik saken står nå. Det har absolutt vært en vanskelig avgjørelse. Det er klart at det å vurdere en persons tilregnelighet, er en utfordring, sier Prebe.

Hun presiserer likevel at påstanden om straff kan endres i løpet av rettssaken.

– Det er tatt ettertrykkelig forbehold i tiltalen om å nedlegge påstand om straff, i form av forvaring, dersom bevissituasjonen tilsier det. Påtalemyndigheten tar derfor endelig stilling til spørsmålet om tilregnelighet først når alle bevisene er ført for tingretten.

Fremdeles mange ubesvarte spørsmål

Til tross for en svært omfattende etterforskning, har politiet ennå ikke svar på flere av de helt sentrale spørsmålene.

– Det gjelder akkurat på hvilken måte Sigrid ble bortført på, det nøyaktige tidspunktet for drapet, og på hvilken måte hun ble drept. Dette er selvfølgelig spørsmål vi gjerne skulle hatt svar på. Og ikke minst er dette spørsmål Sigrids familie svært gjerne skulle hatt svar på, sier Prebe.

Hun mener likevel det ikke er avgjørende for saken.

– Vi mener vi likevel kan føre bevis for både forsettlig drap og frihetsberøvelse.

Elden: 38-åringen mener han er tilregnelig

38-åringens forsvarer, John Christian Elden, sier til NRK at hans klient fortsatt bedyrer sin uskyld.

– Han bestrider å ha drept Sigrid, sier Elden.

38-åringen er også helt uenig med Riksadvokatens påstand knyttet til tilregnelighetsspørsmålet.

– Han er klar på at man mener han er tilregnelig til straff dersom han skulle ha brutt noen lov. Han er uenig med Riksadvokaten både i tiltalen og reaksjonsvalget.

Rettssaken begynner i september

Sigrid Giskegjerde Schjetne ble funnet drept i et skogholt på Kolbotn i Akershus 3. september i fjor. Da hadde hun vært savnet i nær en måned.

Prebe opplyser at rettssaken kommer til å starte 16. september i år, og det er satt av tre uker til saken.

Rettssaken skal gå i Oslo tingrett.