Dette er den nye luftambulansen

ÅL (NRK): Norge er først i verden med å sette det nye helikopteret i drift. Det skal gi økt sikkerhet for både pasienter og mannskap.

Nytt ambulansehelikopter, Ål

Det nye ambulansehelikopteret ble i dag testet i fjellet i Hallingdal.

Foto: Per Håkon Solberg / NRK

– Dette er en stor dag for luftambulansetjenesten i Norge, sier administrerende direktør i Norsk Luftambulanse, Rune Midtgaard, til NRK.

Fredag ble det aller første av totalt 15 nye ambulansehelikoptre satt i drift i luftambulansetjenesten i Norge. Det skjedde ved basen i Ål i Hallingdal.

Rune Midtgaard, Norsk luftambulanse

Rune Midtgaard er administrerende direktør i Norsk Luftambulanse.

Foto: Per Håkon Solberg / NRK

– De nye helikoptrene betyr økt sikkerhet for mannskap og pasienter under flygning, sier administrerende direktør i Luftambulansetjenesten, Øyvind Juell.

Norge er det første landet i verden til å ta i bruk det nye helikopteret (H135 T3H) fra Airbus i sivil luftfart.

Øker sikkerheten

Helikopteret skal ha større løfteevne, skal kunne fly lengre og ha større sjanse for å gjennomføre oppdrag i dårlig vær.

redningsinspektør Øyvind Juell, Hovedredningssentralen Nord-Norge.

Øyvind Juell er administrerende direktør i Luftambulansetjenesten.

Foto: Knut Haarvik / NRK

– Det nye helikopteret på Ål er en videreutvikling av maskinen som har vært brukt på basen de siste 10 årene, forklarer Juell og legger til:

– Det har betydelig bedre ytelse i høyden og økt nyttelast som begge øker sikkerhet og effektiviteten ved lange og krevende oppdrag ut fra basen på Ål.

– Dette styrker vår operativitet. Det betyr vår evne til å nå frem til og hjelpe pasienten. Samtidig vil det bedre flysikkerheten, forklarer Midtgaard.

Nytt ambulansehelikopter Ål

Det første av i alt 15 nye helikopteret ble i dag tatt i bruk.

Foto: Per Håkon Solberg / NRK

Bedre arbeidsplass

Helikopteret er bedre innredet enn de 10 år gamle modellene de erstatter. Det skal også gjøre det bedre for helsepersonellet.

– Helikopteret har også en mer dynamisk og moderne innredet kabin og den medisinske innredningen er forbedret, med blant annet ny båreplattform og båre, samt forbedrete lysforhold. Det blir generelt en bedre arbeidsplass for det medisinske personellet, sier Midtgaard.

Nye helikoptre til alle baser

Allerede i uke 15 får Dombås sitt helikopter, mens i uke 16 får Førde. Før 1. juni skal alle landets baser ha fått på plass nye ambulansehelikoptre. Basene ved Arendal, Bergen og Trondheim får større maskiner med lengre rekkevidde og større medisinsk kapasitet.

Nå skal det også bli flere reservehelikoptre og økt bemanning.

– Vi gleder oss til å ta det i bruk og er glad for at våre eiere satser på vår og våre pasienters sikkerhet. I tillegg vil flere reservehelikoptre og bakvakt bety at vi får færre avbrudd i den medisinske beredskapen, sier medisinsk leder og luftambulanselege ved Ål basen, Vegard Rosenlund.

Nytt ambulansehelikopter, Ål

Ambulansehelikopteret tar av fra basen i Ål i Buskerud.

Foto: Per Håkon Solberg / NRK