Det vanskelige andrevalget

Ingen er så dårlige til å stemme ved stortingsvalg som de som kan gjøre det for andre gang. Og kjønnsgapet øker.

Leutrim Shala (26) vil stemme for første gang

KANSKJE: 26-årige Leutrim Shala har aldri stemt, men vurderer det nå, i det som blir hans andre stortingsvalg med stemmerett.

Foto: Fabian Skalleberg Nilsen / NRK

– Vi er artister som driver med musikk, mens valget har jeg ikke tenkt så mye på, sier 26 år gamle Leutrim Shala.

NRK treffer ham med kompisene på gata i Drammen, mens de beatboxer og snakker engasjert med hverandre om noen har stemt. Nå som det er under to uker til årets valg mener de det er mye å sette seg inn i. Kameratene er usikre på om det blir noe av.

– Jeg har ikke gjort det før, fordi jeg tror det ikke hjelper så mye. Men vi har snakka om det med flere av vennene mine, sier Shala.

Han er en av mange som står foran sitt andre stortingsvalg med stemmerett. Dette er de dårligste til å stemme ut fra alder.

Johannes Bergh

VIL: Valgforskeren understreker at engasjementet er der for mange som møter sitt andre stortingsvalg som myndige, men veien inn i voksentilværelsen skviser ut selve stemmingen for mange.

Foto: Kyrre Lien / Institutt for samfunnsforskning

– Andregangsvelgeren er 22-25 år gamle, med veldig lav valgdeltakelse. Faktisk den aldersgruppen med den laveste, sier forsker Johannes Bergh ved Institutt for Samfunnsforskning.

Mens mange stemmer første gangen de har lov til det, synker oppslutningen neste gang. I 2013 stemte 63,5 % av andregangsvelgerne, mens tenåringer stemte nesten like mye som snittet. Bergh mener dette skyldes livssituasjonen for mange i tjueårene.

– De er gjerne ferdig med videregående skole, mange har flyttet hjemmefra og er i en overgangsfase i livet. Det å stemme og være politisk aktiv er nok ikke det første man er opptatt av.

Kvinner mest aktive

Valgdeltakelsen blant unge har riktignok økt sammenlignet med tidligere, men det er først og fremst ett kjønn som kommer seg til urnene, ifølge forskeren.

– Særlig unge kvinner stemmer i større grad enn de unge mennene. Den forskjellen blir større for hvert valg. Etter hvert som tiden går utgjør kvinner en mye større andel av de som stemmer i Norge. Det er en utvikling som har gått i samme retning over en tid, sier Bergh.

Oda Nyaas Olsen er 21 år og vil stemme i sitt første stortingsvalg.

– Men jeg har mye annet som fyller fritiden enn politikk og da er det vanskelig å sette seg inn i det. Jeg tror mange glemmer eller nedprioriterer å stemme, sier hun.

Oda Nyaas Olsen (21) har bestemt seg for å stemme

BESTEMT: Oda Nyaas Olsen (21) er sikker på at hun skal stemme i sitt første stortingsvalg med stemmerett, selv om hun ikke vet hvilket parti det blir ennå. – Mye annet fyller hverdagen, men jeg skal benytte meg av muligheten til å utgjøre en liten forskjell.

Foto: Fabian Skalleberg Nilsen / NRK

Ligner andre velgere

Bergh tror den lave valgdeltakelsen blant unge får mindre politiske konsekvenser enn før.

– Det er jo et veldig spennende valg i år der det er jevnt mellom de to blokkene i norsk politikk. Alle mindre grupper kan dermed avgjøre valget. Men de unge velgerne stemmer på de samme som de mer voksne. Det er uansett en fordel at flere stemmer, sier valgforskeren.

19 år gamle Steffen ble engasjert etter en skoledebatt og meldte seg inn i Fremskrittspartiets ungdom for to år siden. I det som blir hans første stortingsvalg har han allerede stemt.

Steffen (19) fra Vestfossen har forhåndsstemt. Han ble med i FpU for to år siden

FØRSTEGANGSVELGER: Steffen fra Vestfossen har forhåndsstemt denne uka. Han ble med i FpU for to år siden etter en skoledebatt.

Foto: Fabian Skalleberg Nilsen / NRK

Nå oppfordrer han andregangsvelgerne til å skjerpe seg.

– Hvorfor stemte dere første gang? Tenk på det, spør han retorisk.