Det kan ta ti år å fjerne miljøgift ved Oslo lufthavn

Oslo lufthavn må fjerne gift som forurenser jord og vann i området. Ifølge flyplassens egne planer kan det ta ti år og koste over 300 millioner kroner.

SAS-fly tar av fra Gardermoen

FORURENSET: I verste fall må 120 000 kubikkmeter forurenset jord ved Oslo lufthavn graves opp og kjøres bort.

Foto: Kleiven, Paul / NTB scanpix
CO₂ i atmosfæren
416,7 ppm
1,5-gradersmålet
+1,0°C
Les mer  om klima

Grethe Østby Stave

ØVINGSOMRÅDE: Det er her på brannøvingsområdet ved Oslo lufthavn at brannfolkene øver på å slokke branner i fly. Her rant miljøgiften ned i bakken i flere år, forteller avdelingssjef for vann- og avløpshåndtering, Grethe Østby Stave.

Foto: Dag Aasdalen / NRK

Forurensningen stammer fra et område på Oslo lufthavn hvor brannmannskapene øver på å slukke brann i fly. Her ble det frem til 2001 benyttet et brannskum med et stoff som man i ettertid oppdaget at er svært skadelig for miljøet, og som er kreftfremkallende for mennesker.

Nå er stoffet spredd med grunnvannet over et større område, og finnes igjen i fisk utenfor flyplassen.

– Hvis du spør meg om et beløp så er det altfor tidlig å si noe om. Det vil bli dyrt og det vil bli tidkrevende, det er vi klar over. Det er et komplekst forurensningsbilde og det er et stort areal det skal ryddes opp i, sier avdelingssjef for vann- og avløpshåndtering Grethe Østby Stave.

120 000 kubikkmeter forurenset jord

Under flyene, mange meter nede i bakken, ligger miljøgiften PFOS som nå skal uskadeliggjøres.

Det skal derfor bygges et renseanlegg for å fjerne gift fra grunnvannet. Oslo lufthavn anslår at det vil ta ti år å pumpe opp vannet, filtrere bort giften og pumpe det tilbake. Det vil koste nesten 50 millioner kroner.

Men den store usikkerheten handler om giftstoffene som ligger i jorda. I verste fall må 120 000 kubikkmeter forurenset jord graves opp og kjøres til deponi. Det tilsvarer 12 000 lastebillass.

Kostnadene anslås i et notat til nærmere 300 millioner kroner. Oslo lufthavn håper dette ikke skal bli nødvendig.

– Det å kjøre vekk 120 000 kubikk med jord er ganske urealistisk. Vi forsker og jobber med å utvikle nye behandlingsmåter for å behandle jorda selv, sier Østby Stave.

– Om det blir rensing, bortkjøring, lokal deponering eller lokal behandling, det er det for tidlig å si noe om.

Saken fortsetter under bilde.

Kart over Gardermoen og Sogna

BEKKEN SOGNA: Miljøgiften PFOS er påvist i ørret i bekken Sogna ved Oslo lufthavn. Flyplassen ligger øverst til høyre i kartet. Den forurensede bekken Sogna ligger ikke langt unna.

Foto: Skjermdump fra Norconsults rapport

– Det viktigste er å hindre spredning

Det er Miljødirektoratet som har pålagt Oslo lufthavn å rydde opp.

En alternativ flyplassen vurderer er å ikke fjerne den giftholdige jorda, men kapsle den inne, slik at miljøgiften ikke spres videre med grunnvannet.

Miljødirektoratet har ennå ikke tatt stilling til om dette er en akseptabel metode.

– Det er noe Oslo lufthavn må komme tilbake til, mer detaljert, så vi kan vurdere om det kan være en akseptabel løsning eller ikke, sier senioringeniør Randi Warland Kortegaard.

– Det viktigste nå er å hindre spredning. Også må vi ta stilling til om vi kan akseptere at det er noe forurensning i jorden, uten at det utgjør en spredningsrisiko.

Video Forbudt miljøgift funnet i grunnvannet på Gardermoen

VIDEO: Forbudt miljøgift funnet i grunnvannet ved Oslo lufthavn i 2011.