Fra underskudd til overskudd

Før jul mistet alle jobben. Nå er seksti ansatte tilbake rundt papirmaskinen hos Hurum Maskin.

Før jul var Hurum Papir blitt et så stort pengesluk at papirfabrikken ble slått konkurs. Nå har nye eiere tatt over. Og administrerende direktør Sveinar Kildal har på kort tid gjennomført en snuoperasjon, som ser ut til å virke.

- Nå går det ganske bra her. Vi kjører opp begge papirmaskinene våre nesten helkontinuerlig på årsbasis, forteller Kildal.

Fra underskudd til overskudd

Det var ingen lett oppgave Sveinar Kildal tok på seg da han sa ja til å gå fra direktørstillingen i Norsk Returkartong til konkursrammede Hurum papir. Millionunderskudd og vanskelige utsikter måtte snus til overskudd og positivitet. Det ser Kildal, og de andre ved Hurum papir ut til å ha klart, på bare noen få måneder.

- Vi har et overskudd hittil i år på 700.000, og jeg har et håp om at vi skal klare tre millioner når året er omme. Sånn som fabrikken er nå, skal guttene være sikre på at de har jobb, sier direktøren.

Var skikkelig kaos

Den nye administrerende direktøren ved Hurum papir forteller hvordan de har lyktes med å snu underskudd til overskudd.

- Vi har egentlig snudd opp ned på alt tror jeg. Vi har laget nye planer for det meste, sier Kildal.

Han mener at den største utfordringen når han tok over var å ta seg av alle de som hadde mistet arbeidsplassen sin.

- Ja her var det bra kaotisk. Det var mange folk som var veldig lei seg, og det er forståelig. Å miste jobben er tungt. Nå er vi 59 ansatte . Før jul var vi over 90, så det er jo fortsatt 30 mann som ikke har jobb, sier Kildal.

Kildal mener at hovedgrunnen til at det nå går bra med fabrikken er det felles skippertaket de ansatte ved fabrikken har tatt. Men likevel kan han ikke underslå at de internasjonale økonomiske konjunkturene har gitt medvind i prosessen.

- Ja det er lov å ha flaks, men mesteparten av fortjenesten skal guttene her ha, sier en fornøyd direktør.