Hopp til innhold

Det blir OL-omkamp i Oslo bystyre

Oslo bystyre skal behandle OL-søknaden på nytt. – Folkeavstemningen gjelder ikke hvis anlegg blir flyttet ut av Oslo, sier Carl I. Hagen (Frp).

Vikingskipet Hamar

– Folkeavstemningen om OL gjelder ikke hvis for eksempel skøyteløp blir flyttet fra Valle til Hamar, sier Carl I. Hagen.

Foto: Bjørn Sigurdsøn / Scanpix

– Vi hadde en folkeavstemning om kaker, men risikerer å bli sittende igjen med smuler, sier Harald Nissen fra Miljøpartiet De Grønne.

Både Frp, SV, Rødt og Miljøpartiet De Grønne krever omkamp i bystyret om hvorvidt Oslo skal søke vinter-OL i 2022. Kravet ble fremmet etter at byrådsleder Stian Berger Røsland (H) hadde redegjort for det pågående arbeidet med å kutte kostnader med 5-10 milliarder kroner.

Røsland kunne bekrefte at den endelige OL-søknaden vil bli forelagt Oslo bystyre før den blir sendt IOC 7. januar. Innen den tid må det foreligge en statsgaranti.

Større spredning

Byrådslederen åpnet onsdagens møte i Oslo bystyre med å redegjøre for oppdraget søkerkomitéen han selv leder har gitt Oslos OL-etat og Norges Idrettsforbund. Her sa han blant annet:

– Vi har oppfattet at svært mange er opptatt av om det er mulig å redusere kostnadene, de spør om vi virkelig utfordrer IOCs krav i tilstrekkelig grad, og de spør om gevinstene for hele landet er store nok til at det er verdt det.

– Søkerkomitéen har derfor utfordret Oslo2022 og NIF til å identifisere et mulighetsrom for å redusere det totale omfanget av arrangementet, redusere offentlige kostnader og sørge for større spredning og større gevinster for hele landet.

– Komitéen har bedt om at man i større grad ser på hva som er bra for by og land og i mindre grad lar seg binde av IOCs manualer knyttet til kompakte leker og omfang av anlegg og infrastruktur. Dette har det også kommet tydelige signaler fra IOC om at de er åpne for, sa Røsland.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Oslo 2022

Byrådsleder Stian Berger Røsland lanserer Oslos OL-søknad i Sotsji sammen med OL-direktør Eli Grimsby og IOC-medlem Gerhard Heiberg.

Foto: Eeg, Jon / NTB scanpix

Anbefaler ikke endringer

Stian Berger Røsland kunne fortelle at søkerkomitéen får seg forelagt en kuttliste torsdag, men presiserte at en liste over muligheter ikke vil bli en liste komitéen anbefaler:

– Tvert imot. Vårt anbefalte forslag finnes i den søknaden vi allerede har levert.

– Søknaden viser hvordan vi mener vi kan få et fantastisk OL med et nøkternt budsjett, som gir en god arv og store ringvirkninger for hele landet.

– Selv om vi ikke går inn for endringer i søknaden, vil vi allikevel offentliggjøre listen. Vi mener at stortingpolitikerne bør få se hvilke muligheter som finnes.

Mindre verdier for byen

Flere i opposisjonen uttrykte frykt for hva regjering og Storting kunne finne på av kostnadskutt og utflagging av OL-øvelser.

– Slike kutt vil bety at vi må senke ambisjonsnivået. Vi vil få mindre varige verdier for byen, sa varaordfører Libe Rieber-Mohn (Ap).

Carl I. Hagen.

- Forutsetningene for folkeavstemningen kan bli endret, sier Carl I. Hagen (Frp).

Foto: Dina Johnsen / NRK

Carl I. Hagen var opptatt av at Oslos befolkning risikerer å bli sittende igjen med et helt annet OL enn det som var tema for folkeavstemningen for ett år siden.

Det var Hagen og Frp som tok initativ til folkeavstemningen om OL-søknaden, der Oslos befolkning sa et klart ja til lekene. På bakgrunn av folkeavstemningen sa bystyret ja til OL med 52 mot sju stemmer. Fremskrittspartiet tilhørte flertallet.

Sa ja til noe annet

– Men det byens befolkning sa ja til, var kompakte leker, "Games in the city". Det har vært snakk om å flytte skøyter fra Valle til Hamar, å ikke bygge skiskytterarena på Grønmo, og å kutte ut ishaller.

– Hvis regjering og storting skulle ende opp med noe slikt, så gjelder ikke folkeavstemningen lenger. Da må Oslo bystyre ta stilling til om vi ønsker en OL-søknad på nytt, sa Hagen.

Og den muligheten får altså Oslos fremste folkevalgte forsamling i løpet av året.