Hopp til innhold

Det blir dieselforbud på kommunale veier i vinter

Det blir dieselforbud på kommunale veier i Oslo på dager med høy luftforurensing allerede i vinter. Kommunale parkeringsplasser i sentrum blir stengt på akuttdager.

Det blir dieselforbud på kommunale veier i Oslo på dager med høy luftforurensing allerede i vinter. Kommunale parkeringsplasser i sentrum blir stengt på akuttdager.

Miljøbyråden overrasket mange med talen sin i bystyret onsdag ettermiddag. Videoen er fra Oslo kommunes opptak fra bystyresalen.

Byrådet i Oslo vedtar en hasteforskrift som gjør dette mulig på torsdag, sa miljøbyråd Lan Marie Berg i bystyret onsdag ettermiddag.

– Forurensingen gir helseskader og åndenød. Som byråd synes jeg det er fælt å høre foreldre si at de må holde barn med luftveisproblemer hjemme fra skolen. Sånn skal vi ikke ha det i byen vår, sa Lan Marie Nguyen Berg fra bystyrets talerstol onsdag ettermiddag.

1174 kommunale parkeringsplasser blir stengt på akuttdager. Nå arbeider byrådet med å få det praktiske på plass med skilthetter.

– Det vil ta noen uker, sier Lan Marie Nguyen Berg.

Lan Marie Nguyen Berg sier til NRK er at det er politiet og Statens Vegvesen som må håndheve kjøreforbudet. Byrådet har ennå ikke snakket med politiet, men skal ha et møte med politimesteren førstkommende mandag.

Vedtaket blir kunngjort gjennom mediene, på kommunens hjemmeside og gjennom relevante sosiale medier.

Vanligvis oppstår ikke situasjonen der et slikt dieselforbud vil være aktuelt ofte. I løpet av de siste 14 årene har vi i Oslo hatt seks slike perioder på til sammen 40 dager.

Byråden sa også at Statens Vegvesen har bestemt at det blir vinterfartsgrense på riksveiene i Oslo fra høsten av. Da blir fartsgrensa satt ned til 60 km/t.

Starter med de kommunale veiene

Fordi Oslo kommune ikke har lovhjemmel til å innføre dieselforbud på statlige veier starter byrådet nå bare med de kommunale veiene.

  • Ring 2 er kommunal vei
  • Ring 1 og Ring 3 er statlige og vil ikke bli berørt
Unntak dieselforbud

Det blir flere unntak fra dieselforbudet. Det gjelder:

  • kollektivtrafikk
  • varelevering og annen næringsvirksomhet som kan dokumentere kjørebehov
  • pasienttransport
  • transport av en forflytningshemmet person med gyldig parkeringsbevis
  • utrykningskjøretøy
  • kjøring til ferge og flyplass på avreise og hjemkomstdag
  • kjøretøy som brukes i offentlig tjeneste
  • kjøretøy over 7,5 tonn som benytter Euro 6-teknologi

Dette betyr at også de nyeste personbilene blir omfattet av kjøreforbudet. I det opprinnelige forslaget skulle personbiler med den nyeste renseteknologien (Euro 6) få unntak, men nå gjelder dette unntaket kun lastebiler.

Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet, er fornøyd med de nye tiltakene.

Endelig er det bilene som må holdes inne når lufta er giftig, ikke barn og syke.

Dieselbilen er pekt ut som byluftas verste fiende på grunn av høye utslipp av helsefarlig nitrogendioksyd.

Lager hasteforskrift

Allerede torsdag vil byrådet vedta en hasteforskrift om dieselforbud på dager med mye luftforurensing. På den måten lar kommunen være å vente på resultatet av den forskriften som er ute på høring nå. Den har frist til 25.februar, og dermed ville ikke forskriften gjelde før neste vinter.

– I forvaltningsloven heter det at slike forskrifter skal ut på høring, men det er åpent for unntak når høring ikke er «praktisk gjennomførlig», dvs i situasjoner hvor det er nødvendig å handle raskt. Akutt luftforurensing er nettopp et slikt eksempel, sa Lan Marie Nguyen Berg.

Luftforurensning

DIESELFORBUD: Pilestredet er kommunal vei, så her blir det kjøreforbud for dieselbiler på de mest forurensede vinterdagene.

Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix