Det blir ambassade på Huseby

Motstanderne av USAs planlagte ambassade i Husebyskogen tapte saken i Høyesterett. Dermed blir det ambassadeutbygging i Husebyskogen.

Tapte saken i Høyesterett
Foto: Grethe Kielland Jenssen / NRK

Høyesterettsdommerne var enstemmige i sin dom om at reguleringsvedtaket fra 2005 var gyldig til tross for at det ikke ble foretatt en konsekvensutredning.

Dermed opprettholder Høyesterett dommen fra tingretten og lagmannsretten.

Motstanderne av USAs planlagte ambassade i Husebyskogen saksøkte staten og Oslo kommune for å få kjent vedtaket om å tillate ny USA-ambassade i Huseby skogen ugyldig.

Si din menning under artikkelen.

Ikke nødvendig med en utredning

Mangelen på konsekvensvurdering da reguleringsvedtaket ble gjort har vært sakens kjerne. Retten la vekt på at konsekvensvurderingen skulle bidra til en åpen planprosess.

Ifølge retten har ambassademotstanderne kommet til orde flere ganger. Dommerne mener at det ikke er tvil om at kritiske røster har fått si sitt.

En enstemmig rett kom derfor til at reguleringsvedtaket er gyldig uten en slik utredning.

Høyesterett er enig med både tingretten og lagmannsretten i at en utredning av alternativer gjennom en formell konsekvensutredning ikke ville hatt betydning for utfallet av saken i bystyret.

Har kjempet i fem år

Margrethe Geelmuyden

Margrethe Geelmuyden.

Foto: Grethe Kielland Jenssen / NRK

Ambassademotstanderne møtte spente opp på tilhørerbenken i Høyesterett i dag. Flere av dem hadde på seg t-skjorter med påskriften «Vern Husebyskogen».

- Jeg har hatt sommerfugler i magen i flere dager. Vi har kjempet i fem år, så det er klart vi er spente, sa ambassademotstander, Kjell Rune Watne, før domsavsigelsen.

Ambassademotstanderne var tydelig skuffet etter å ha hørt dommen.

- Det er trist at byens grønne lunger ikke har sterkere rettsvern. Nå får vi ta en dag av gangen og fordøye dommen, som vi selvfølgelig respekterer, sier leder for aksjon Vern Husebyskogen, Margrethe Geelmuyden.

Vil ta tid før det blir bygging

Direktrør i Plan- og bygningsetaten, Ellen de Vibe er lettet.

Den amerikanske ambassaden

Arkitekttegninger av den nye amerikanske ambassaden.

Foto: Arkitekttegning: Runar Kolnes/Spor arkitekter

- Vi er glade for at saken har fått sin endelige beslutning i Høyesterett, så vi slipper å ha denne usikkerheten i lang tid framover. Vi har hele tiden ment at grunnlaget vi ga bystyret var forsvarlig, men det er en lettelse at Høyesterett også mener det, sier de Vibe.

Det foregår nå en dragkamp mellom etaten og amerikanerne om den arkitektoniske utformingen av ambassaden. Amerikanerne må nå sende inn reviderte tegninger. Så dette vil uansett ligge langt fram i tid.

- Vi har vært i samtaler med dem om utforming og hvordan bygget opptrer på tomta, sier de Vibe.

- Ambassaden har ennå ikke fått den endelige byggetillatelsen, hvor langt unna er man der?

- Det vet jeg ikke. Saken ligger hos ambassaden. Vi har anmodet om en bearbeiding av prosjektet og de må vurdere hvordan man går videre, sier hun.

Amerikas ambassadør til Norge, Benson K. Whitney sier det har vært en lang og vanskelig prosess, han er godt fornøyd med avgjørelsen og ser nå fremover til å få bygget ambassaden.

Hør intervjuet her: Ambassadøren om Høyesteretts dom

Slipper saksomkostninger

Ambassademotstanderne slipper å betale saksomkostninger for alle rundene i retten. Motparten krevde saksomkostninger for alle instanser, men Høyesterett kom til at de må slippe å betale dette.

Retten la vekt på at det gjelder en politisk vanskelig sak av stor betydning for nærmiljø og nabolag og at det ikke er urimelig å ønske å få prøvd saken i retten.

- Vi slipper i alle fall å betale saksomkostninger til motparten, og det er vi glade for, sier Geelmuyden.

LES: Ambassademotstanderne tapte

Saksbehandlingsfeil

Det var i desember 2005 at Oslo bystyre, med én stemmes overvekt og ved hjelp av utbrytere fra flere partier, sa ja til ny amerikansk ambassade i Husebyskogen.

LES: Ap presset Ap i ambassadesaken

Den amerikanske ambassade

Den amerikanske ambassaden ligger i dag i Henrik Ibsens gate.

Foto: Falch, Knut / SCANPIX

I ettertid viste det seg at Oslo kommunes Plan- og bygningsetat hadde gjort seg skyldig i en saksbehandlingsfeil da saken ble forberedt til politisk behandling.

Det var nemlig ikke gjort noen konsekvensutredning, slik loven krever.

Konsekvensene for miljø, naturressurser og samfunn skal utredes ved store byggeprosjekter, og det skal også utredes alternativer. Det ble ikke gjort på grunn av en tabbe i Plan- og bygningsetaten.

At dette var et lovbrudd, er alle enige om. Men både Fylkesmannen og nå tre rettsinstanser mener at denne saken er så godt belyst på alle mulige måter, at det at den formelle konsekvensutredningen mangler ikke har hatt betydning for utfalltet av saken.

Saken fortsetter under bildet.

Hadde en plan B

Husebyskogen

Husebyskogen vil snart se annerledes ut.

Foto: Grethe Kielland Jenssen / NRK

Under behandlingen i Høyesterett kom det frem at det er feil at Husebyskogen var den eneste ambassetomta som var bra nok for USA , slik amerikanerne ga Oslo-politikerne inntrykk av. Dette fikk aldri Oslo kommune og bystyrepolitikerne vite.

Det har også blitt sådd tvil om hvorvidt de virkelig trenger 40 mål med tomt i Oslo. I London klarer de seg med 20 og der blir ambassaden seks ganger så stor.

Hva synes du? Si din mening under.