Derfor mister du strømmen

Vind, vegetasjon og tordenvær er de største kjente årsakene til at strømmen forsvinner, viser Statnetts feilstatistikk.

Treet tok trafoen
Foto: Henrik Bjørnstad Skolt / NRK

Strømbrudd er mye sjeldnere nå enn for 20 år siden. Når det skjer, er årsaken som oftest vær og vind. Andre feil er mer overraskende.

– Den viktigste årsaken til strømbrudd i Norge er uten tvil omgivelser som påvirker anleggene. Det vil si vind, tordenvær, snø og is, busker og trær, fugler og dyr, for å nevne de viktigste, sier senioringeniør Jørn Heggset i Statnett.

Årsaker til strømbrudd

Viktigste årsaker

Prosent av ikke levert energi

Vind

29,4

Vegetasjon 

25,2

Annet/ukjent 

12,3

Tordenvær

11,6

Snø/is

11,4

Fugl/dyr

4,2

Salt/forurensning 

2,2

Vann/fuktighet

2,1

Fremmedlegemer 

0,8

Brann/eksplosjon

0,5

De fleste strømbruddene skjer lokalt i distribusjonsnettene som drives av andre nettselskaper rundt omkring i landet, sist opplevd av østfoldinger i Tomter nå i jula.

– De strømførende linene begynner å bevege seg i sterk vind. Når to liner kommer nær eller borti hverandre, skjer det en kortslutning. Slik feil er forbigående og retter seg som oftest opp selv.

Ruster seg for ekstremvær

Strømløs julemiddag

Kine Grande i Tomter måtte hive julematen på grillen etter ett av flere strømbrudd i jula.

Foto: Ingrid Mathilde Langvik / NRK

Klimaforskere spår flere stormer og mer nedbør i årene som kommer. Lynaktiviteten kan komme til å øke med 25 prosent fram mot 2050, ifølge en rapport fra NVE.

De kommende ti årene vil Statnett investere fem til sju milliarder kroner årlig for å ruste opp og bygge neste generasjon sentralnett.

– Når vi bygger nye kraftledninger tar vi høyde for mer ekstremvær enn før. De har sterkere fundamenter, master og liner for å kunne tåle mer is og vind. Vi plasserer master bare på steder vi anser som rassikre, sier Rolf Risdal, som leder Statnetts avdelig for ledningsberedskap.

Færre strømbrudd

På tross av stadig villere vær går strømmen sjeldnere nå enn før. I 1992 var det 50 000 megawattimer strøm som ikke kom frem til kundene på grunn av strømbrudd. 20 år senere, i 2012, var tallet nede i 11 545 megawattimer. Det utgjør knapt en tiendedels promille av det årlige strømforbruket i Norge.
– Det har vært en klar nedgang i antall strømbrudd de siste ti årene. Unntaket er 2011, da stormen Dagmar herjet, forteller Jørn Heggset.