Hopp til innhold

Derfor har ikke politikerne økt barnetrygden på 22 år

Nå tar fire opposisjonspartier til orde for å gjøre den første endringen i barnetrygden siden 1996.

Muntlig spørretime på Stortinget.

STILLE: Regjeringen vil heller ikke i år øke barnetrygden. NRKs gjennomgang viser at politikerne likevel har økt bevilgningene til barnefamilier, men gjennom andre ordninger.

Foto: Mariam Butt / NTB scanpix

970 kroner.

Det har vært den faste satsen på barnetrygden siden 1996.

Da SV la frem sitt alternative statsbudsjett i dag, ble de det fjerde opposisjonspartiet etter KrF, Venstre og Rødt som tar til orde for å endre eller øke barnetrygden. Arbeiderpartiet og Miljøpartiet de Grønne har ikke lagt frem sine alternative budsjett.

Freddy André Øvstegård

VIL ØKE: Freddy Øvstegård vil endre satsen på barnetrygden for første gang på 22 år for å øke inntektene til barnefamiliene som har minst.

Foto: Østfold SV

Freddy Øvstegård, som sitter i familie- og kulturkomiteen for SV, mener det nå er på tide å børste støvet av barnetrygden igjen.

– Vi vet at det er nesten 100.000 barn i Norge som vokser opp i fattigdom. Vi mener det handler om fordeling, derfor vil vi øke barnetrygden, sier SV-politikeren.

Partiet setter av 1,8 milliarder kroner som første del av en opptrapping av barnetrygden.

Satser tungt på barnehager

Selv om ingen regjeringer har økt barnetrygden, betyr det imidlertid ikke at det er brukt lite penger på barnefamilier.

Tabellen viser hvor mye penger Norge har brukt på barnefamilier etter at barnetrygden sist ble endret. Viktigst er barnehagesatsingen og innføring av kontantstøtten.

Øvstegård mener det har vært riktig å prioritere barnehageutbygging. Men siden det nå er oppnådd full barnehagedekning, samtidig som flere barn defineres som fattige, er tiden inne for neste steg.

– Vi vet at den beste måten vi kan øke inntektene til dem som har minst, er å øke inntektene til dem som har minst. Derfor foreslår vi å øke barnetrygden, sier Øvstegård.

I tillegg til en generell økning, vil partiet øke barnetrygden enda mer til blant andre aleneforsørgere. Samtidig foreslår de å fjerne kontantstøtten.

Høyre: – Lite klok pengebruk

Sosiologiprofessor Anne Lise Ellingsæter ved Universitetet i Oslo ser en klar tendens til at det offentlige heller tilbyr tjenester enn å dele ut penger. Det at barnetrygden har stått er uttrykk for dette.

– Dette har vært det brede mønsteret siden 70-tallet. Det har vært enorme tilskudd til barnefamilier gjennom for eksempel støtte til foreldrepermisjoner og barnehager, sier hun.

Regjeringspartiene Høyre og Frp har bitt seg merke i dette, og det er begrunnelsen for at de ikke vil øke barnetrygden.

Tage Pettersen på Høyres landsmøte

UKLOKT: Tage Pettersen (H) mener regjeringen heller bør videreføre satsingen på tjenester enn å øke satsen på barnetrygden.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Noe av det som har hatt størst effekt er gratis barnehage til dem med dårligst økonomi og redusert betaling for en rekke andre. Det er veldig treffsikre tiltak som vi viderefører, sier Tage Pettersen, som sitter i familie- og kulturkomiteen for Høyre.

Han mener SV derfor har en lite klok pengebruk når de vil øke barnetrygden.

– Det kreves et så stort pengebeløp for at det skal monne for den enkelte barnefamilien. Vi mener det er mer riktig å bruke pengene målrettet mot dem som sliter mest, i stedet for universelle ordninger, sier Pettersen.