– Betongen faller av veggene som flatbrød

Gammel sprøytebetong faller ned fra vegger og tak i Lieråstunnelen. I flere uker må pendlere fraktes med buss for tog, men alt rehabiliteringsarbeidet er ikke ferdig før i 2021.

Mens tunnelen rehabiliteres kjøres det buss for tog mellom Drammen og Asker.

Store flak med gammel murpuss faller ned fra veggene når Bane NOR spyler inne i Lieråstunnelen.

– Den gamle sprøytebetongen løsner. Den faller av som flatbrød fra veggen her, sier Rune Olsen, prosjektsjef i Bane Nor.

Han pirker borti tunnelveggen med en tommestokk og får en håndfull murpuss i hendene.

NRK har fått bli med Bane NOR inn i den knapt 11 kilometer lange tunnelen som skiller stasjonene Lier og Asker. Store lyse flekker og skjolder i tak og vegger vitner om at tunnelen ikke er helt frisk.

Rune Olsen

Rune Olsen er prosjektleder i Bane Nor.

Foto: Svein Ommundsen / NRK

Derfor må togreisende de neste ukene reise med buss mellom Drammen og Asker. Bane Nors første del av den planlagte utbedringen av tunnelen skal vare fram til 4. desember.

– Jo lenger vi venter, jo verre blir skadene. Da vil større flak også falle ned, forklarer Olsen.

Med en kraftig høytrykksspyler fjernes den løse murpussen fra tunnelveggen før ny sprøytebetong kan legges på.

Fryktet kaos

NSB hadde på forhånd gått ut og sagt at de fryktet pendlerkaos når tunnelen skulle stengte.

Sammen med Flytoget hadde de mandag morgen satt opp 300 busser til å håndtere de mange pendlerne som ellers kommer med tog inn mot hovedstaden.

Kø for buss for tog Drammen

I Drammen var det kø for å komme seg med bussene inn mot Akerhus og Oslo.

Foto: Chetan Rastogi / NRK

Daglig reiser 10.000 pendlere med tog inn og ut av Oslo over Drammen. Arbeidet med å informere de reisende startet allerede for flere uker siden. Rushtrafikken på E18 viste seg også å være litt tettere enn forventet, noe som også bussene ble rammet av.

– I det store og det hele gikk det greit, men vi så det tok litt lengre tid å komme seg ut i trafikken på E18. Også våre busser ble rammet av rushtrafikken, sier kommunikasjonsrådgiver Gina Scholz i NSB.

Rehabilitering Lieråstunnelen

Innsiden av Lieråstunellen må spyles og vaskes før ny sprøytebetong kan komme på plass.

Foto: Svein Ommundsen / NRK

Stengt i flere perioder fremover

Kjøreledning, skinner og sviller skal etter hvert også byttes ut. Pendlere må derfor vente seg flere perioder med stengt tunnel. Blant annet i påsken og tre uker om sommeren hvert år frem til 2021.

– Vi beklager at dette rammer så mange, men det er helt avgjørende for oss å starte dette arbeidet nå for å rekke å bli ferdig, sier kommunikasjonsrådgiver i Bane Nor, Britt Johanne Wang.

Derfor blir det buss for tog på Drammensbanen

– Hva skjer dersom det ramler en stor stein ned på sporet mens det er togtrafikk i tunnelen?

– Det vil vi ikke tenke så veldig mye på. Det håper vi at aldri skjer. Det er en grunn til at vi setter i gang dette arbeidet for å avdekke om det er noe som kan skje i fremtiden, sier Olsen.

Rehabilitering Lieråstunnelen

Om alt går etter planene vil tunnelen være ferdig oppgradert i 2021.

Foto: Svein Ommundsen / NRK