Denne villreinen har fått skrantesyke

Villreinbukken i Nordfjella villreinområde har fått påvist den dødelige smitten.

Dyr med Skrantesyke

Denne villreinen er nå den siste i rekken som har fått påvist skrantesyke.

Foto: Roy Andersen, NINA

Reinen er funnet i samme område som tidligere tilfeller er påvist.

I vinter merket NINA flere villrein med GPS-sendere i Nordfjella villreinområde. Fra alle disse dyrene ble det tatt prøver fra endetarmen. I prøvene fra det ene dyret har Veterinærinstituttet nå funnet skrantesyke-smitte.

Statens naturoppsyn (SNO), Miljødirektoratets operative feltorgan, er bedt om å forberede uttak av den GPS-merkede bukken.

Miljødirektoratet opplyser at de nå ønsker å redusere faren for spredning av skrantesyke ved å fjerne det aktuelle dyret.

Vil undersøke dyret nærmere

Det døde dyret skal benyttes for å lære mest mulig om skrantesjuke opplyser Miljødirektoratet. Derfor skal bukken om mulig bedøves før avliving for å sikre optimal prøvetaking og et best mulig forskningsmateriale.

– På grunn av føreforholdene i fjellet er det nå mest hensiktsmessig å benytte helikopter for effektiv lokalisering og utfrakting av dyret. Det er også aktuelt å bedøve dyret fra luften dersom dette kan gjøres uten å forstyrre simler med kalv, som er svært sårbare på denne tiden, sier seksjonsleder Kjartan Knutsen i Statens naturoppsyn.

– Når kan dette skje?

– Vi jobber med det nå og det kommer til å skje i løpet av de neste dagene dersom værforholdene tillater det.

Skal tas helt ut

Forrige uke ble det klart at villreinstammen i Nordfjella skal tas helt ut, før den etter fem år skal bygges opp igjen med friske dyr. Stammen skal i første omgang tas ut gjennom ordinær jakt, deretter overtar et statlig jaktlag, før man til sist må vurdere en eventuell samleinstallasjon for å få tatt ut de siste dyrene.

Stammen skal være borte innen 1. mai 2018. Prislappen for uttaket og gjenoppbyggingen av stammen er beregnet til rundt 100 millioner kroner.

Før det siste smittetilfellet ble kjent, anslo fagetatene at mellom 5 og 40 dyr er smittet av den uhelbredelige hjernesykdommen.

Villrein

Flere tilfeller av rein med skrantesyke har nå blitt påvist.

Foto: Anders Mossing / Norsk villreinsenter