Hopp til innhold

Disse møter du denne uken!

Denne uken får du debatter om intergrering, skole, næring og samferdsel hos oss, både i radio, TV og direkte på nett!

Tybring-Gjedde, Tajik, Tenden, Nybakk, Søreide, Solhjell, Myhre, Sørensen
Foto: Frp/Scanpix/Venstre/Ap/Høyre/Stig Weston/Frp/Bjørn H. Stuedal

Mandag begynner vi med valgsendinger i NRK Østlandssendingen. Dette vil du merke både i radio, TV og på nettet.

Denne uken kan du få med deg følgende debatter:

Mandag: Integreringsdebatt

Fungerer integreringen i Norge? Hva kan gjøres for å bedre integreringen?

Mandag 24. august møter Hadia Tajik fra Arbeiderpartiet Christian Tybring-Gjedde fra Frp for å diskutere integrering. (Klikk på lenkene for å ta en nærmere titt på kandidatene)

Før valgkampen ble toppkandidatene til de ulike partiene stilt en rekke spørsmål. Et av spørsmålene var: «Er det uheldig at enkelte boområder og skoler har svært høy innvandrerandel, og hva bør eventuelt gjøres for å snu utviklingen?»

Til dette svarte de:

Tajik: - Dette har først og fremst å gjøre med det tradisjonelle øst-vest-skillet, som handler om forskjeller i levekår, utdanningsnivå, lønnsinntekt, helse og levealder. Jeg mener det er uheldig å se at det er områder på østkanten med svært høy innvandrerandel, og at dette blant annet gir seg utslag i høy representasjon på lokale skoler. Framtidens Norge er mangfoldig, det burde skolehverdagen også være.

Hadia Tajik (Ap)

Hadia Tajik (Ap)

Foto: privat

Tajik: - Ett virkemiddel mot dette er en mer sosial boligpolitikk. Det bør for eksempel være mulig å ha familie med barn, og en alminnelig inntekt, å kunne bo i Oslo sentrum eller på vestkanten. Et annet tiltak kan være å endre noen av skolegrensene, slik at elevsammensetningen blir annerledes, sier hun.

Tybring-Gjedde: - Ja. Innvandringen til Norge bør reduseres dramatisk. Det bør innføres 24-års aldersgrense for henting av ektefeller i opprinnelseslandet. De må innføres konsekvent kun midlertidig oppholdstillatelse for asylsøkere dersom de er reelt forfulgt. Asylsøkere som reiser på ferie til landet de angivelig har flyktet i fra – skal miste oppholdstillatelsen, og opphold på humanitært grunnlag begrenses.

Christian Tybring-Gjedde (Frp)

Christian Tybring-Gjedde (Frp)

Foto: Falch, Knut / SCANPIX

Han nevner også innvandringsspørsmål/integrering som en av sine viktigste saker de neste årene:

- Vi må fjerne særbehandlingen av innvandrere og stille krav om tilpasning til norske forhold, sier Tybring-Gjedde.

Hør innvandringsdebatten på P1 og se den direkte i Nett-TV mandag 24. august klokken 17.10 og se TV-debatten klokken 20.50 på NRK1.

Hadia Tajik er Arbeiderpartiets 6. kandidat i Oslo. Christian Tybring-Gjedde er Fremskrittspartiets 2. kandidat i Oslo.

Tirsdag: Vei/kollektiv-debatt

Hvordan skal man løse trafikkutfordringene i Oslo-området, skal man bygge bredere veier eller satse mer på kollektivtrafikk?

Jøran Kallmyr (Frp)

Jøran Kallmyr møter istedenfor Peter N. Myhre på grunn av sykdom.

Foto: Frp

25. august skulle Heidi Sørensen fra SV møte Peter N. Myhre fra Fremskrittspartiet for å diskutere samferdsel. (Trykk på navnene for å ta en nærmere titt på kandidatene) På grunn av sykdom stiller samferdselsbyråd Jøran Kallmyr i Myhres sted.

For Peter N. Myhre (Frp) er veibygging uten bompenger den viktigste saken lokalt. Våre toppkandidater har svart på en rekke spørsmål før valgkampen.

- Bør kollektivtrafikk prioriteres høyere i Oslopakke 3 på bekostning av veibygging?

- Nei. Oslopakke 3 har mange viktige tiltak både på vei og T-bane, en god balanse som bør videreføres, sier Myhre.

Heidi Sørensen (SV)

Heidi Sørensen (SV)

Foto: Privat

Sørensen på sin side mener kollektivtrafikk bør prioriteres høyere på bekostning av veibygging i Oslopakke 3 og har kollektivtilbud som sin viktigste sak lokalt.

- Som Oslo-representant er kollektivtrafikken og togtilbudet rundt Oslo alltid en viktig sak, sier hun.

Hør samferdselsdebatten på P1 og se den direkte i Nett-TV tirsdag 25. august klokken 17.10 og se TV-debatten klokken 20.50 på NRK1.

Heidi Sørensen er SVs 3. kandidat i Oslo. Peter N. Myhre er Fremskrittspartiets 3. kandidat i Oslo.

Onsdag: Skoledebatt

Hvordan ser veien til en bedre skole ut, og trenger skolen flere reformer?

Ine Marie Eriksen Søreide (H)

Ine Marie Eriksen Søreide (H)

Foto: Aas, Erlend / SCANPIX

Onsdag 26. august møter nåværende Kunnskapsminister Bård Vegar Sohjell (SV) Ine Marie Eriksen Søreide fra Høyre for å diskutere skole. (Trykk på navnene for å ta en nærmere titt på kandidatene)

Høyres skoledebattant mener skole blir den aller viktigste saken i årene som kommer.

- Den norske skolen er god, men kan bli bedre på mange områder. Derfor må vi satse på det grunnleggende: lære barn og unge å lese, skrive og regne, sier Søreide.

Ifølge Søreide kan ikke 20 prosent av elevene lese og skrive når de går ut av ungdomsskolen og 34 prosent av elevene på videregående slutter eller fullfører uten å bestå, på enkelte yrkesfag er andelen over 50 prosent.

Bård Vegar Solhjell

Bård Vegar Solhjell (SV)

Foto: Kjetil Jordan / NRK

- Det er et av våre største samfunnsproblemer, og danner grunnlaget for manglende tilgang til arbeidsmarkedet. I likhet med å investere penger i forskning, er det å gjøre skolen bedre en investering for fremtiden, sier hun.

Naturlig nok er også Kunnskapsministeren opptatt av skole.

- En bedre skole som tar vare på alle elevene blir den viktigste saken for meg de neste årene, sier Bård Vegar Solhjell.

Hør skoledebatten på P1 og se den direkte i Nett-TV onsdag 26. august klokken 17.10 og se TV-debatten klokken 20.50 på NRK1.

Bård Vegar Solhjell er SVs førstekandidat i Akershus. Ine Marie Eriksen Søreide er Høyres 2. kandidat i Oslo.

Torsdag: Næringsdebatt

Borghild Tenden (V)

Borghild Tenden (V)

Foto: Venstre

Hvordan skal det best legges til rette for næringsetablering i hovedstadsområdet?

Torsdag 27. august møter Marit Nybakk (Ap) Borghild Tenden (V) for å diskutere næringspolitikk.

Hør næringsdebatten på P1 og se den direkte i Nett-TV torsdag 27. august klokken 17.10 og se TV-debatten klokken 20.50 på NRK1.

Marit Nybakk (Ap)

Marit Nybakk (Ap)

Foto: Privat

Marit Nybakk er Arbeiderpartiets 2. kandidat i Oslo. Borghild Tenden er Venstres 1. kandidat i Akershus.

Hvem skal du stemme på? Sjekk ut våre kandidatintervjuer:

Disse kan du stemme på i Oslo

Disse kan du stemme på i Akershus

Les flere valgnyheter og andre nyheter fra Oslo og Akershus. Du kan også følge NRK Østlandssendingen på Twitter .