Hopp til innhold

Den kalde krigen på museum

Det er ikke alle forunt å oppleve at ens gamle arbeidsplass blir gjort om til museum. Men for de to herrene Rolf Gjestang og Ola Kind er det snart en realitet. SE VIDEO!

Video Museum på Trøgstad fort

Trøgstad batteri var ett av fire luftvernsanlegg rundt Oslo som var basert på rakettsystemet NIKE. Det ble delvis lokalisert i Trøgstad fort.

Om Nikebataljonen:

Nikebataljonen var et rakettbasert luftvernsystem i bruk i Norge i tiden 1960-1991 for å beskytte hovedstadsområdet. Systemet ble utviklet i USA med bakgrunn i den våpenteknologiske utviklingen fra annen verdenskrig.

Norge ble tilbudt luftvernsystemet gjennom våpenhjelpen fra USA, og takket i 1957 ja. Opplæringen av mannskaper til å bruke det fant sted i USA. Med bakgrunn i Norges politikk knyttet til atomvåpen, ble norsk personell tatt ut.

Den norske Nikebataljonen ble aldri oppsatt med atomvåpen utenom med konvensjonelle ladninger. Ved alle Nikebataljonens artilleribatterier ble det bygget godkjente atomvåpenlagre.

Systemet ble i Norge organisert under Luftforsvaret og organisert i bataljonsform med følgende batterier: Asker batteri, Nes batteri (Akershus), Trøgstad batteri og Våler batteri (Østfold), samt stab på Linderud leir i Oslo og teknisk avdeling på Skar i Maridalen (senere flyttet til Kjeller).

(Kilde: Wikipedia)